Anneli Sandström har utsetts till ny VD för Skogscertifiering Prosilva AB

Anneli Sandström har utsetts till VD för Skogscertifiering Prosilva AB. Magnus Norrby som efter drygt 20 år lämnar uppdraget som VD, tillträder samtidigt som styrelsens ordförande. 

 

Anneli och Magnus kommer i sina nya roller att fortsätta Prosilvas resa med strategin ”Allt under ett paraply”. Strategin har hittills framgångsrikt samlat 5 500 skogsägare med 1,7 miljoner ha, 450 skogsentreprenörer och 25 virkesköpande företag som ombud inom ramen för Prosilvas FSC- och PEFC-gruppcertifkat. Verksamheten i Skogscertifiering Prosilva AB drivs sedan starten på konsultbasis av iTurgor Management AB där både Anneli och Magnus har sina anställningar.  

 

Anneli som arbetat med uppdraget i sex år ser nu fram emot att ta sig an ytterligare ansvar för utvecklingen av Prosilva. ”Jag är väldigt glad över förtroendet att få gå in i rollen som VD för Skogscertifiering Prosilva. Jag har på nära håll sett hur Prosilva har utvecklats under åren och har nu tillsammans med gruppanslutna och ombud alla möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen framåt! För mig är Prosilva en inspirerande mötesarena för olika människor med skogen som gemensamt intresse och genom vårt arbete medverkar vi till ett hållbart skogsbruk” 

 

Skogscertifiering Prosilva AB har verkat som gruppcertifikatshållare sedan 1999 och har idag gruppanslutna medlemmar, skogsägare och entreprenörer i hela Sverige. Medlemmar ansluts företrädesvis av ombud som via avtal är kopplade till Prosilva. iTurgor Management AB grundades av Magnus och Bodel Norrby och har idag sex anställda med nyckelkompetenser inom området certifiering och organisationsutveckling med hållbara lösningar för framtiden. Företaget växer och uppdragen är främst kopplade mot skogsbruk och skogsindustri men kunder återfinns även i andra branscher. En ny del av verksamheten drivs via dotterbolaget Seose i Sverige AB och omfattar tjänster, analyser och strategiutveckling som hjälper kunderna att navigera rätt i skogsprodukternas resa från skogen till konsument. Företagen är baserade i Uppsala men utför uppdrag i hela Sverige.

All time high för Prosilva!

All time high för Prosilva!

Under 2022 har vi fått in över 730 avtal för gruppcertifiering av skogsägare. Det gör 2022 vårt bästa år någonsin. Det är mycket glädjande att allt fler väljer att certifiera sin skog och vill bidra till ett hållbart skogsbruk. Den person som skickat in flest avtal till oss är Victor Åslund, virkesköpare på Moelven Skog AB. Han har skickat in 39 avtal vilket motsvarar 1200 hektar skog. Vi hörde av oss till Victor som berättade om hur han jobbat under 2022 och vad 2023 har att erbjuda:

– Hej Victor! Du är den som skickat in flest avtal för gruppcertifiering till oss under 2022, vad är nyckeln för att lyckas så bra som du gjort?

– Hej, det var roligt att höra!

Att det blivit så många avtal under 2022 beror dels på att jag certifierat skogsägare på ett större område än vad jag tidigare gjort men också att jag tar tag i certifieringsfrågan tidigt med skogsägaren. Jag presenterar fördelarna för skogsägarna och även fördelen för oss som virkesköpande bolag och många har förståelse till omvärldens krav på certifierade produkter.

– Hur många avtal tror du det blir under 2023, kan det bli lika många eller fler?

– Under 2023 kommer nytecknandet från min sida troligtvis sjunka något då en stor del av min kundkrets redan är certifierade men jag siktar på 10-15 nya!

Vi har också pratat med Bengt Danielsson, miljö-process chef hos Moelven om det fina resultatet:

– Hej och grattis till att en av Moelvens virkesköpare har skickat in flest avtal till oss under 2022, hur känns det?

– Vi har stort fokus på att certifiera våra leverantörer så det känns förstås mycket lyckat och roligt. Vårt mål är att leverera 100% certifierad råvara till vår industri år 2026. En tanke som slår mig är att Victors erfarenhet skulle kunna nyttjas internt för att inspirera fler att jobba på samma spår som han. 

– Victor beskriver att han själv har certifierat en stor del av sin kundkrets och att han därför kanske inte kommer ha möjlighet att certifiera lika många under 2023. Vad tror du, kommer en virkesköpare från Moelven vara den som skickar in flest avtal till oss även detta år?

– Det tror jag definitivt! Det är en av våra viktigaste frågor framåt och jag hoppas och tror att det kommer att synas även detta år.

Sammanfattning av 2022 års internrevision finns nu tillgänglig

Under november månad avslutades årets internrevisionsarbete. Vi har sammanfattat några av resultaten från våra många möten med skogsägare och entreprenörer.  Dessa sammanfattningar har i dagarna skickats ut till våra medlemmar tillsammans med medskick hur vi tillsammans kan jobba vidare med belysta ämnen.

Vi har även gjort en sammanfattning tillgänglig för allmänheten på vår hemsida Klicka här för länk.

Vi laddar nu om och planerar inför nästa års äventyr!

 

Information om den nya rapporteringsskyldigheten gällande farligt avfall

Från och med idag, den 1 november, är samtliga producenter av farligt avfall i Sverige skyldiga att föra anteckningar om detta samt rapportera in uppkomsten och transport av farligt avfall till Naturvårdsverkets hemsida. Bakgrunden till detta är en EU-förordning som syftar till att öka spårbarheten av farligt avfall i verksamheter.

Du som är skogsentreprenör och producerar/transporterar farligt avfall (spillolja, trasiga hydrauloljeslangar, lysrör, bilbatterier, osv.) omfattas därför av den nya förordningen. För att underlätta omställningen något har vi nedan sammanställt viktig information och några länkar.

Ser du inte skogen för alla regler?

För att du inte ska uppleva din skogscertifiering som svårbegriplig eller krånglig har vi tagit fram ett antal lathundar och fältguider som ska hjälpa dig igenom djungeln av åtaganden och regler!

För dig som röjer eller planterar själv eller hugger ved med motorsåg finns det praktiska fältguider som på ett kort och lättbegripligt sätt visar dig hur du anpassar dina åtgärder till certifieringskraven.

Och för dig som bara allmänt vill få en lättläst sammanfattning av certifieringskraven har vi skrivit lathundar – både för dubbelcertifierade och enkelcertifierade skogsägare. Givetvis har vi tagit med de nya FSC-reglerna som gäller från 1 oktober 2020!

Logga in på intranätet för skogsägare, du hittar både fältguider och lathundar på sidan med mallarna!

Prosilva ingår samarbete med Holmen Skog AB för gruppcertifiering av skogsägare

Under våren startade Prosilva och Holmen ett samarbete där Holmen blir ett ombudsföretag för Prosilva avseende gruppcertifiering av skogsägare. Holmen har sedan tidigare ett eget gruppcertifikat omfattandes ungefär 230 skogsägare och 80 000 ha produktiv skogsmark. I och med samarbetet har Holmens tidigare medlemmar flyttats över till Prosilva och från 1 juli 2020 omfattas de av Prosilvas gruppcertifikat.

Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda våra tjänster till Holmen och genom samarbetet stärker vi Prosilvas utbredning och erbjudande om gruppcertifiering för skogsägare. Vi välkomnar Holmen till vårt nätverk av ombudsföretag!

Läs gärna även Holmens nyhet om vårt samarbete (klicka här)!

Senarelagd publicering av nya FSC-standarden

På grund av Coronapandemin kommer FSC att senarelägg publiceringen av den nya certifieringsstandarden till 2 juni 2020. Standarden träder då i kraft 1 september 2020. Ifall situationen kräver det, kan även detta datum senareläggas. Vi på Prosilva kommer naturligtvis att meddela vad som händer kring den nya FSC-standarden!

Nytt krav på medicinsk kontroll

Arbetsmiljöverket har utfärdat en föreskrift (AFS 2019:3) som gäller från 1 november 2019 och arbetsgivarens skyldigheter att i vissa fall genomföra medicinska kontroller.

Föreskriften gäller både anställda medarbetare och anställda familjemedlemmar och innebär att medicinska kontroller ska göras för:

• arbeten där vibrationer förekommer – t ex motorsåg och röjsåg
• nattarbete – t ex maskin som körs i treskift

Arbete där vibrationer förekommer:

Medicinsk kontroll görs före det att arbetsuppgiften påbörjas och därefter vart 3:e år. Om en anställd medarbetare/familjemedlem upplever nytillkomna besvär, som kan bero på vibrationer, ska medicinsk kontroll göras inom en månad. För mer detaljer se 24 §.

Nattarbete:

Medicinsk kontroll görs före det att arbetsuppgiften påbörjas, och därefter vart 6:e år för anställda medarbetare/familjemedlemmar yngre än 50 år, och vart 3:e år för den som är 50 år och äldre. För arbetstagare som byter från dagarbete till nattarbete ska en medicinsk kontroll göras inom 3 månader. Är anställningstiden månader eller kortare behöver ingen medicinsk kontroll göras. För mer detaljer se 30 §.

Kontakta din företagshälsovård och boka medicinsk kontroll om du har anställda medarbetare eller anställda familjemedlemmar som berörs av vibrationer eller nattarbete!

Nya kursdatum för våren 2020!

Nu har vi spikat preliminära kursdatum för första halvan av 2020. Som ni säkert ser så har vi utökat både antalet inplanerade tillfällen men även kursorter, så att vi nu också kan erbjuda utbildningar i Dals-Ed (Dalsland), Lennartsfors (Värmland) och i Brunflo (Jämtland).

Ni kan se och ladda hem vår nya kurskalender här: Utbildningar vår 2020

Välkommen med din anmälan!

Prosilva är ny kursanordnare för SYN-utbildningar!

Prosilva är nu ackrediterad kursanordnare för SYN-utbildningarna avverkning och röjning/förröjning och kommer från och med april 2020 att kunna erbjuda dessa kurser i Lennartsfors (Årjängs kommun), dit vår medarbetare tillika kursledare Martin kommer att flytta i början av 2020.

Via följande länk kommer man till vår kursanordnare-sida: https://synkurser.skotselskolan.se/kursanordnare/skogscertifiering-prosilva/ , där man inom kort kommer att kunna se inplanerade, preliminära kursdatum. Anmälan sker enklast via e-post (info@skogscertifiering.se), ange då vilken kurs du vill anmäla dig till, ditt födelsenummer (år-månad-dag) samt ev. behov av specialkost.

Välkomna på SYN-kurs i vackra Värmland!