Information om den nya rapporteringsskyldigheten gällande farligt avfall

Från och med idag, den 1 november, är samtliga producenter av farligt avfall i Sverige skyldiga att föra anteckningar om detta samt rapportera in uppkomsten och transport av farligt avfall till Naturvårdsverkets hemsida. Bakgrunden till detta är en EU-förordning som syftar till att öka spårbarheten av farligt avfall i verksamheter.

Du som är skogsentreprenör och producerar/transporterar farligt avfall (spillolja, trasiga hydrauloljeslangar, lysrör, bilbatterier, osv.) omfattas därför av den nya förordningen. För att underlätta omställningen något har vi nedan sammanställt viktig information och några länkar.

Ser du inte skogen för alla regler?

För att du inte ska uppleva din skogscertifiering som svårbegriplig eller krånglig har vi tagit fram ett antal lathundar och fältguider som ska hjälpa dig igenom djungeln av åtaganden och regler!

För dig som röjer eller planterar själv eller hugger ved med motorsåg finns det praktiska fältguider som på ett kort och lättbegripligt sätt visar dig hur du anpassar dina åtgärder till certifieringskraven.

Och för dig som bara allmänt vill få en lättläst sammanfattning av certifieringskraven har vi skrivit lathundar – både för dubbelcertifierade och enkelcertifierade skogsägare. Givetvis har vi tagit med de nya FSC-reglerna som gäller från 1 oktober 2020!

Logga in på intranätet för skogsägare, du hittar både fältguider och lathundar på sidan med mallarna!

Prosilva ingår samarbete med Holmen Skog AB för gruppcertifiering av skogsägare

Under våren startade Prosilva och Holmen ett samarbete där Holmen blir ett ombudsföretag för Prosilva avseende gruppcertifiering av skogsägare. Holmen har sedan tidigare ett eget gruppcertifikat omfattandes ungefär 230 skogsägare och 80 000 ha produktiv skogsmark. I och med samarbetet har Holmens tidigare medlemmar flyttats över till Prosilva och från 1 juli 2020 omfattas de av Prosilvas gruppcertifikat.

Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda våra tjänster till Holmen och genom samarbetet stärker vi Prosilvas utbredning och erbjudande om gruppcertifiering för skogsägare. Vi välkomnar Holmen till vårt nätverk av ombudsföretag!

Läs gärna även Holmens nyhet om vårt samarbete (klicka här)!

Senarelagd publicering av nya FSC-standarden

På grund av Coronapandemin kommer FSC att senarelägg publiceringen av den nya certifieringsstandarden till 2 juni 2020. Standarden träder då i kraft 1 september 2020. Ifall situationen kräver det, kan även detta datum senareläggas. Vi på Prosilva kommer naturligtvis att meddela vad som händer kring den nya FSC-standarden!

Nytt krav på medicinsk kontroll

Arbetsmiljöverket har utfärdat en föreskrift (AFS 2019:3) som gäller från 1 november 2019 och arbetsgivarens skyldigheter att i vissa fall genomföra medicinska kontroller.

Föreskriften gäller både anställda medarbetare och anställda familjemedlemmar och innebär att medicinska kontroller ska göras för:

• arbeten där vibrationer förekommer – t ex motorsåg och röjsåg
• nattarbete – t ex maskin som körs i treskift

Arbete där vibrationer förekommer:

Medicinsk kontroll görs före det att arbetsuppgiften påbörjas och därefter vart 3:e år. Om en anställd medarbetare/familjemedlem upplever nytillkomna besvär, som kan bero på vibrationer, ska medicinsk kontroll göras inom en månad. För mer detaljer se 24 §.

Nattarbete:

Medicinsk kontroll görs före det att arbetsuppgiften påbörjas, och därefter vart 6:e år för anställda medarbetare/familjemedlemmar yngre än 50 år, och vart 3:e år för den som är 50 år och äldre. För arbetstagare som byter från dagarbete till nattarbete ska en medicinsk kontroll göras inom 3 månader. Är anställningstiden månader eller kortare behöver ingen medicinsk kontroll göras. För mer detaljer se 30 §.

Kontakta din företagshälsovård och boka medicinsk kontroll om du har anställda medarbetare eller anställda familjemedlemmar som berörs av vibrationer eller nattarbete!

Nya kursdatum för våren 2020!

Nu har vi spikat preliminära kursdatum för första halvan av 2020. Som ni säkert ser så har vi utökat både antalet inplanerade tillfällen men även kursorter, så att vi nu också kan erbjuda utbildningar i Dals-Ed (Dalsland), Lennartsfors (Värmland) och i Brunflo (Jämtland).

Ni kan se och ladda hem vår nya kurskalender här: Utbildningar vår 2020

Välkommen med din anmälan!

Prosilva är ny kursanordnare för SYN-utbildningar!

Prosilva är nu ackrediterad kursanordnare för SYN-utbildningarna avverkning och röjning/förröjning och kommer från och med april 2020 att kunna erbjuda dessa kurser i Lennartsfors (Årjängs kommun), dit vår medarbetare tillika kursledare Martin kommer att flytta i början av 2020.

Via följande länk kommer man till vår kursanordnare-sida: https://synkurser.skotselskolan.se/kursanordnare/skogscertifiering-prosilva/ , där man inom kort kommer att kunna se inplanerade, preliminära kursdatum. Anmälan sker enklast via e-post (info@skogscertifiering.se), ange då vilken kurs du vill anmäla dig till, ditt födelsenummer (år-månad-dag) samt ev. behov av specialkost.

Välkomna på SYN-kurs i vackra Värmland!

Öka tempot i kampen mot borren!

Årets angrepp av granbarkborre bedöms av Skogsstyrelsen vara nästan dubbelt så omfattande som det under rekordåret 2018. Det krävs massiva insatser gemensamt inom hela skogsnäringen, inte bara nu, utan sannolikt under många år framöver. Prosilvas drönartjänst är ett effektivt sätt att kartlägga omfattningen av skadeläget. Efterföljande avverkningsåtgärder kan riktas effektivare och därigenom kan tempot i kampen mot granbarkborren ökas.

Närmare 7 miljoner kubikmeter skog har under 2019 skadats av granbarkborre, till ett värde av flera miljarder kronor. Värst är situationen i södra och mellersta Sverige, men problematiken sprider sig norrut. Som skogsägaren är det viktigt att du ser över din skog och identifierar angrepp.

Prosilva har tagit fram en inventeringstjänst med drönare som möjliggör snabb inventering av hela innehav. På mindre än en halvtimme går det att kartlägga hela 30 ha. Skadeinventering med hjälp av drönare är ett snabbt sätt att få en helhetsbild av skadesituationen, vilket i sin tur möjliggör ett riktat avverkningsarbete och ett högre tempo i kampen mot granbarkborren.

Är du intresserad? Ring Martin Klenz-Tornow 070-3450536 och ta del av produktbladet “Skadeinventering med drönarstöd“.

Även vid den här tidpunkten på året är det av stor vikt att avverka angripna granar som har färska skador och det mesta av barken kvar. Då följer de granbarkborrar som finns kvar med ut ur skogen. De inventeringar som är gjorda av Skogsstyrelsen, Södra och skogsbolag i södra och mellersta Sverige visar att det arbete som görs med att plocka ut angripet virke gör god nytta. Dock finns det fortfarande skogsägare som kan bli mer aktiva, och behovet av aktivitet är löpande. Att som skogsägare vara på tårna under de kommande åren kommer att vara A och O för att framgångsrikt nå resultat – håll koll i skogen!

 

Läs också Skogsstyrelsens pressmeddelande från 2019-11-07.

 

 

Prosilva är med i Dagens industri

 

Den 30 oktober är Prosilva med i Dagens industris bilaga om byggutveckling, energi och hållbart skogsbruk. Klicka och läs:

“Frågor som rör hållbarhet, spårbarhet och etik blir allt viktigare för både företag och konsumenter, säger Magnus Norrby, vd på Prosilva.”

 

Frivilliga avsättningar ökar genom certifiering

De frivilliga avsättningarna i Sverige ökar påtagligt – mycket tack vare certifieringen! Tillsammans bidrar Sveriges certifierade skogsägare med 80% av arealen frivilligt avsatt mark. Och Prosilvas bidrag är tydligt. De dryga 3 300 skogsägare som är medlemmar i Prosilvas paraply för gruppcertifiering av skogsmark har tillsammans certifierat drygt 1,2 miljoner ha produktiv skogsmark och därigenom bidragit med minst 60 000 ha frivilliga avsättningar.

Att de frivilliga avsättningarna ökar, och att certifieringarna PEFC och FSC, är främsta orsak till detta, publicerades av tidningen Skogen tidigare i veckan. Uppgifterna baseras in sin tur på Skogsstyrelsens statistik som visar både på ökningen i sig, och också på den stora skillnaden mellan certifierade och ocertifierade skogsägare. Kontentan är att certifierade skogsägare tar ett stort ansvar för de frivilliga avsättningarna och tillsammans avsatt 6,8 procent av den produktiva skogsmarken. Läs hela artikeln på https://www.skogen.se/nyheter/frivilliga-avsattningar-okar