Sammanfattning av 2022 års internrevision finns nu tillgänglig

Under november månad avslutades årets internrevisionsarbete. Vi har sammanfattat några av resultaten från våra många möten med skogsägare och entreprenörer.  Dessa sammanfattningar har i dagarna skickats ut till våra medlemmar tillsammans med medskick hur vi tillsammans kan jobba vidare med belysta ämnen.

Vi har även gjort en sammanfattning tillgänglig för allmänheten på vår hemsida Klicka här för länk.

Vi laddar nu om och planerar inför nästa års äventyr!