Information om den nya rapporteringsskyldigheten gällande farligt avfall

Från och med idag, den 1 november, är samtliga producenter av farligt avfall i Sverige skyldiga att föra anteckningar om detta samt rapportera in uppkomsten och transport av farligt avfall till Naturvårdsverkets hemsida. Bakgrunden till detta är en EU-förordning som syftar till att öka spårbarheten av farligt avfall i verksamheter.

Du som är skogsentreprenör och producerar/transporterar farligt avfall (spillolja, trasiga hydrauloljeslangar, lysrör, bilbatterier, osv.) omfattas därför av den nya förordningen. För att underlätta omställningen något har vi nedan sammanställt viktig information och några länkar.