Ser du inte skogen för alla regler?

För att du inte ska uppleva din skogscertifiering som svårbegriplig eller krånglig har vi tagit fram ett antal lathundar och fältguider som ska hjälpa dig igenom djungeln av åtaganden och regler!

För dig som röjer eller planterar själv eller hugger ved med motorsåg finns det praktiska fältguider som på ett kort och lättbegripligt sätt visar dig hur du anpassar dina åtgärder till certifieringskraven.

Och för dig som bara allmänt vill få en lättläst sammanfattning av certifieringskraven har vi skrivit lathundar – både för dubbelcertifierade och enkelcertifierade skogsägare. Givetvis har vi tagit med de nya FSC-reglerna som gäller från 1 oktober 2020!

Logga in på intranätet för skogsägare, du hittar både fältguider och lathundar på sidan med mallarna!