Anneli Sandström har utsetts till ny VD för Skogscertifiering Prosilva AB

Anneli Sandström har utsetts till VD för Skogscertifiering Prosilva AB. Magnus Norrby som efter drygt 20 år lämnar uppdraget som VD, tillträder samtidigt som styrelsens ordförande. 

 

Anneli och Magnus kommer i sina nya roller att fortsätta Prosilvas resa med strategin ”Allt under ett paraply”. Strategin har hittills framgångsrikt samlat 5 500 skogsägare med 1,7 miljoner ha, 450 skogsentreprenörer och 25 virkesköpande företag som ombud inom ramen för Prosilvas FSC- och PEFC-gruppcertifkat. Verksamheten i Skogscertifiering Prosilva AB drivs sedan starten på konsultbasis av iTurgor Management AB där både Anneli och Magnus har sina anställningar.  

 

Anneli som arbetat med uppdraget i sex år ser nu fram emot att ta sig an ytterligare ansvar för utvecklingen av Prosilva. ”Jag är väldigt glad över förtroendet att få gå in i rollen som VD för Skogscertifiering Prosilva. Jag har på nära håll sett hur Prosilva har utvecklats under åren och har nu tillsammans med gruppanslutna och ombud alla möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen framåt! För mig är Prosilva en inspirerande mötesarena för olika människor med skogen som gemensamt intresse och genom vårt arbete medverkar vi till ett hållbart skogsbruk” 

 

Skogscertifiering Prosilva AB har verkat som gruppcertifikatshållare sedan 1999 och har idag gruppanslutna medlemmar, skogsägare och entreprenörer i hela Sverige. Medlemmar ansluts företrädesvis av ombud som via avtal är kopplade till Prosilva. iTurgor Management AB grundades av Magnus och Bodel Norrby och har idag sex anställda med nyckelkompetenser inom området certifiering och organisationsutveckling med hållbara lösningar för framtiden. Företaget växer och uppdragen är främst kopplade mot skogsbruk och skogsindustri men kunder återfinns även i andra branscher. En ny del av verksamheten drivs via dotterbolaget Seose i Sverige AB och omfattar tjänster, analyser och strategiutveckling som hjälper kunderna att navigera rätt i skogsprodukternas resa från skogen till konsument. Företagen är baserade i Uppsala men utför uppdrag i hela Sverige.