Kostnader

Gällande prislista för gruppanslutning av skogsinnehav upp till 1 000 ha via något av våra ombud.

Avgifterna är fullt avdragsgilla i deklarationen för näringsverksamhet (moms 25% tillkommer på alla priser)

Enkelanslutning: PEFC eller FSC

Produktiv skogsmark ha Ansl. avgift Årlig avgift
< 20 300 100
20 – 60 500 200
61 – 100 800 400
101 – 300 1300 600
301 – 1000 1800 900
1001 –  Offert  Offert

Dubbelanslutning:  PEFC och FSC

Produktiv skogsmark ha Ansl. avgift Årlig avgift
< 20 450 100
20 – 60 750 300
61 – 100 1200 700
101 – 300 2000 1100
301 – 1000 2700 1600
1001 –  Offert  Offert

År 1: anslutningsavgift. År 2 och framåt: årlig avgift.

Då avtal tecknas direkt med Skogscertifiering Prosilva AB offereras anslutnings- och årsavgiften individuellt baserat på förutsättningarna.

Ladda ned prislistan här.