Kostnader

Gällande prislista from. 1 mars 2020 för gruppanslutning av skogsinnehav upp till 1 000 ha via något av våra ombud.

Avgifterna är fullt avdragsgilla i deklarationen för näringsverksamhet (moms 25% tillkommer på alla priser)

Enkelanslutning: PEFC eller FSC

Produktiv skogsmark ha Ansl. avgift Årlig avgift
< 20 300 100
20 – 60 500 250
61 – 100 800 400
101 – 300 1400 700
301 – 500 1700 850
501 – 750 1800  900
751 – 1000 2000 1000
> 1000 Offert Offert

Dubbelanslutning:  PEFC och FSC

Produktiv skogsmark ha Ansl. avgift Årlig avgift
< 20 450 100
20 – 60 750 375
61 – 100 1200 600
101 – 300 2100 1050
301 – 500 2550 1275
501 – 750 2700 1350
751 – 1000 3000 1500
> 1000 Offert Offert

År 1: anslutningsavgift. År 2 och framåt: årlig avgift.

Då avtal tecknas direkt med Skogscertifiering Prosilva AB offereras anslutnings- och årsavgiften individuellt baserat på förutsättningarna.

Ladda ner prislistan här!