Kostnader

Gällande prislista from. 1 januari 2023 för gruppanslutning av skogsinnehav upp till 1 000 ha via något av våra ombud.

Avgifterna är fullt avdragsgilla i deklarationen för näringsverksamhet (moms 25% tillkommer på alla priser)

Enkelanslutning: PEFC eller FSC

Produktiv skogsmark ha Ansl. avgift Årlig avgift
< 20 350 175
20 – 60 600 300
61 – 100 950 475
101 – 300 1600 800
301 – 500 1950 975
501 – 750 2100  1050
751 – 1000 2300 1150
> 1000 Offert Offert

Dubbelanslutning:  PEFC och FSC

Produktiv skogsmark ha Ansl. avgift Årlig avgift
< 20 450 225
20 – 60 900 450
61 – 100 1400 700
101 – 300 2400 1200
301 – 500 3000 1500
501 – 750 3100 1550
751 – 1000 3450 1725
> 1000 Offert Offert

År 1: anslutningsavgift. År 2 och framåt: årlig avgift.

Då avtal tecknas direkt med Skogscertifiering Prosilva AB offereras anslutnings- och årsavgiften individuellt baserat på förutsättningarna.

Ladda ner prislistan här!