Nytt krav på medicinsk kontroll

Arbetsmiljöverket har utfärdat en föreskrift (AFS 2019:3) som gäller från 1 november 2019 och arbetsgivarens skyldigheter att i vissa fall genomföra medicinska kontroller.

Föreskriften gäller både anställda medarbetare och anställda familjemedlemmar och innebär att medicinska kontroller ska göras för:

• arbeten där vibrationer förekommer – t ex motorsåg och röjsåg
• nattarbete – t ex maskin som körs i treskift

Arbete där vibrationer förekommer:

Medicinsk kontroll görs före det att arbetsuppgiften påbörjas och därefter vart 3:e år. Om en anställd medarbetare/familjemedlem upplever nytillkomna besvär, som kan bero på vibrationer, ska medicinsk kontroll göras inom en månad. För mer detaljer se 24 §.

Nattarbete:

Medicinsk kontroll görs före det att arbetsuppgiften påbörjas, och därefter vart 6:e år för anställda medarbetare/familjemedlemmar yngre än 50 år, och vart 3:e år för den som är 50 år och äldre. För arbetstagare som byter från dagarbete till nattarbete ska en medicinsk kontroll göras inom 3 månader. Är anställningstiden månader eller kortare behöver ingen medicinsk kontroll göras. För mer detaljer se 30 §.

Kontakta din företagshälsovård och boka medicinsk kontroll om du har anställda medarbetare eller anställda familjemedlemmar som berörs av vibrationer eller nattarbete!