• Gruppcertifiering av

  Skogsägare &
  entreprenörer

  Om valfrihet är viktigt…
 • Gruppcertifiering av

  Entreprenörer &
  skogsägare

  Om valfrihet är viktigt…

Anslutna hos Prosilva

Skogscertifiering Prosilva AB erbjuder gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer i enlighet med både svensk PEFC skogsstandard och svensk FSC®-standard.  Att vi certifierar både skogsägare och skogsentreprenörer utmärker oss inom certifiering och ger oss ett helhetsgrepp och kunskaper sett till svenskt skogsbruk.

2698 st

Skogsägare

764214 ha

Skogsmark

377 st

Entreprenörer

Jag säljer ju FSC certifierat trä på asienmarknaden så det var givet att jag måste leva som jag lär. Framförallt så handlar det om att få ett kvitto på den miljöambition som vi satt i skogsbruksplanen.