Rekordstort bekämpningsområde för granbarkborre

Skogsstyrelsen skriver på sin hemsida att man har fattat ett beslut om ett nytt bekämpningsområde för granbarkborre med anledning av de omfattande angreppen i södra Sverige. Det är stora delar av Götaland och Svealand som berörs.

Skogsstyrelsens bedömning är att angreppen kommer vara minst lika stora i år som de var 2018, där ca. 2,5 miljoner kubikmeter hade angripits till ett motsvarande värde av ungefär en miljard kronor.

Beslutet om ett utökat bekämpningsområde innebär att Skogsstyrelsen i enskilda fall kan fatta beslut om avverkning och avtransport av angripna, stående granar och att det får lämnas kvar högst tre kubikmeter gran med färska skador inom ett hektar efter till exempel storm, brand eller snöbrott. Beslutet börjar gälla från 1 april 2019.

Klicka på länken nedan för att se vilka kommuner som ingår i det nya bekämpningsområdet:

https://skogsstyrelsen.se/nyhetslista/nytt-bekampningsomrade-for-granbarkborre/

eller klicka här för att se Skogsstyrelsens karta:

https://skogsstyrelsen.se/globalassets/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/karta-bekampningsomraden-for-granbarkborre.pdf

Prosilva erbjuder från och med i år en ny tjänst där oroliga eller redan drabbade skogsägare kan beställa en drönarstödd skogsinventering i syfte att kunna upptäcka och kartlägga granbarkborredrabbade bestånd.

Läs mer om tjänsten via denna länk:

 

Nu erbjuder Prosilva skadeinventeringar med drönarstöd!

Från och med våren 2019 kan Prosilva erbjuda skadeinventeringar med hjälp av drönare. Drönaren programmeras med en rutt och skannar sedan av hela eller utvalda delar av fastigheten. På så vis kan vi kartlägga stora skogsarealer på kort tid (30 ha på under 10 minuter), där vi sedan har möjlighet att identifiera och kvantifiera granbarkborre- eller stormskadade bestånd. Bildupplösningen och -kvalitén är så pass bra att man lätt kan räkna ut antalet stormfällda/döda träd för att få ett bra underlag till försäkringen eller för att lättare kunna planera riktade avverkningsinsatser.

Som beställare av denna tjänst får du några dagar efter inventeringen en sammanfattande rapport, samtliga drönarbilder och ett tydligt kartmaterial som visar skadeområdenas geografiska läge.

Om du tycker att detta låter intressant hittar du vårt nya produktblad via länken nedan:

Produktblad kartering feb 2019

För prisuppgifter och mer information kan du vända dig till Martin Klenz-Tornow (martin.klenz@skogscertifiering.se), 070-345 05 36.

PEFC fyller 20 år!

I år är det 20 år sedan startskottet gick för PEFC:s globala arbete för hållbart skogsbruk. “Det var ett problem på 90-talet att det inte fans något certifieringssystem som var anpassat för mindre skogsägare. 25 procent av världens skogar ägs av mindre skogsägare så det är väsentligt för oss alla att dessa skogar brukas hållbart. Genom att ge dessa skogsägare möjligheten att certifiera sitt skogsbruk bidrog PEFC till ett stort kliv framåt för hållbart skogsbruk och vi fortsätter att jobba hårt för att PEFC-certifiering ska vara fortsatt tillgänglig och relevant för skogsägare världen över”, säger Ben Gunneberg, CEO för PEFC International.

För att läsa mer, klicka på denna länk: https://pefc.se/pefc-fyller-20-ar/

 

Möjlighet till kostnadsfria webbutbildningar och skogsträffar

Vi vill tipsa om att Skogsstyrelsen och Skogforsk tillhandahåller kostnadsfria webbutbildningar, fältdagar och skogsträffar runtom i Sverige. Skogsstyrelsen har för 2019 temat Varierat skogsbruk.

Vi har här länkat till några tillgängliga utbildningar. Du kan även besöka respektive hemsida för att se hela deras utbud och se om det finns någon skogsträff nära dig: Skogsstyrelsens skogsträffar och kurser eller Skogforsks produkter och evenemang.

 

Utbildningar hos Skogforsk

Viltanpassad skogsskötsel i praktiken

Dikesrensning i praktiken

 

Distanskurser hos Skogsstyrelsen

Skog med variation (tillgänglig 29 jan – 19 feb)

Fokus på tillväxt (tillgänglig 29 jan – 19 feb)

Sköta lövskog (tillgänglig 12 feb – 5 mars)

Hyggesfria metoder (tillgänglig 26 feb – 19 mars, anmälan innan 20 feb)

 

Skogsägarenkät

 
Hej!
Igår, måndag skickades skogsägarenkäten ut till ett urval av våra skogsägare. Enkäten hjälper oss att nå ut till ett större antal skogsägare än de fysiska internrevisionerna och gör att vi kan ha en övergripande koll på vårt paraply.
 
Enkäten ger oss även information om förbättringsområden inom Prosilvas verksamhet. Så håll utkik i er mejlinkorg eller brevlåda och glöm inte att svara om ni är en av de som fått enkäten skickad till sig. För de som inte fått den men är nyfikna på hur den ser ut kan våra medlemmar (skogsägare) hitta enkäten på intranätet i arkivet för nyhetsbrev. https://skogscertifiering.se/

God Jul

Skogscertifiering Prosilva önskar en riktig god jul och ett gott nytt år! Vi på kontoret går mot julledighet och har avrundat jobbveckan med julmingel och skogsspel.

Hos oss håller det sig någon grad under nollstrecket och vi har ett tunt snötäcke över träd och mark. Samtidigt är vi nyfikna på hur julen och vintern ser ut hos våra medlemmar och följare! Vi ser därför gärna att ni skickar in era vinterbilder från skogsmiljöer runtomkring er, ni kan skicka dem till info@skogscertifiering.se. De bilder vi får in kan komma att användas av Prosilva framöver och berika vårt bildarkiv på vår hemsida.

Vi ser fram emot ett fint 2019 med er!

Intervjuer med medlemmar

Efter årets internrevisioner har vi följt upp några av de skogsägare och entreprenörer som vi besökt. Denna uppföljning gör vi för att få större insyn i hur våra medlemmar uppfattar besöken, om det finns saker som fungerar bra och saker som vi kan förbättra, men även för att andra medlemmar som kanske aldrig haft en internrevision ska få sig en bild av vad det innebär. I detta inlägg har vi pratat med två medlemmar, en skogsägare och en entreprenör.

Sammanfattningsvis är detta två ambitiösa och insatta medlemmar som är nöjda med Prosilvas arbete vilket vi blir väldigt glada för. Tack för att ni ställde upp på en intervju, och ni som inte blev kontaktade i samband med vår uppföljning, men har någon input är självklart välkomna att kontakta oss!
För att hitta intervjuerna besöker ni vår hemsida, under mediaarkiv hittar ni dem! Klicka på denna länk för att komma direkt till dem: https://skogscertifiering.se/mediaarkiv/

Det årliga plan-utskicket

Revisionsåret börjar närma sig sitt slut och ett tecken på det är arbetet med det årliga plan-utskicket där vi hämtar in planuppgifter från våra medlemmar. Anneli hanterar just nu utskicket som i år gått ut till 600 skogsägare. Av dessa behöver 200 skogsägare bekräfta innan årsskiftet att planbeställning eller upprättande av plan har genomförts. Det är sannerligen en hel del olika poster att hålla koll på i Excel! Många av våra skogsägare har en ny skogsbruksplan på plats och här vill vi dela ett citat från en av våra skogsägare i samband med att hon skickade in sina planuppgifter: ”Vi har haft mycken glädje av att uppdatera planen i skogen. Det är inte säkert att det blivit så väl gjort utan certifieringen.”
Ett glädjande besked som vi tycker verkligen fångar det vi vill förmedla och en nytta vi ser med certifiering.

Rapport om drönarmöjligheter i skogsbruket

Skogforsk, som är det Svenska Skogsbrukets Forskningsinstitut, har gjort en förstudie om hur drönare kan komma till nytta i skogsentreprenörers arbete. Effektivisering av arbetet genom en billig teknik är en av styrkorna som Skogforsk kan påvisa. Det finns många möjligheter med drönartekniken så väl som att det finns svagheter, men att drönare kan vara ett bra hjälpmedel i skogen finns det inga tvivel om.
För att läsa mer om rapporten och vad Skogforsk kommit fram till, kopiera denna länk: file:///C:/Users/gast0/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HZPKTBO5/Skogforsk%20förstudie%20drönare%20(002).pdf

”Med solidariskt ansvar för våra förnybara material skapar vi goda förutsättningar för framtiden”

”Med solidariskt ansvar för våra förnybara material skapar vi goda förutsättningar för framtiden” beskriver Prosilvas VD Magnus Norrby certifieringens innebörd när han för ett tag sedan blev intervjuad av Företagsverksamhet. Företagsverksamhet är en webbsida som publicerar undersökningar och information kopplat till företagande och entreprenörskap. Magnus pratar om hur skogscertifiering kan vara ett starkt konkurrensmedel och hur certifieringssystemen är kvittot på att skogen brukas ansvarsfullt och hållbart.

För att ta del av Magnus kloka tankar kring certifiering och för att läsa hela artikeln klickar ni er vidare här: http://www.företagsverksamhet.se/kvalitetssakring/certifierad-skog-skapar-global-konkurrenskraft