“Gå inte som katten kring het gröt!”

Torbjörn Lundgren är Weda Skogs stjärnköpare när det gäller certifierat virke. 98 % av hans virke är dubbelcertifierat enligt både FSC och PEFC. Hur har han lyckats så exceptionellt bra?

– Gå inte som katten kring het gröt. Berätta hur det ligger till – att certifiering är jätteviktig för affären, att det är något som våra internationella kunder inte kompromissar med. Har du en skogsbruksplan? Är den grön? Sedan pratar vi om de högre priserna för certifierat virke. Certifieringsdiskussionen får inte komma som en överraskning på slutet av affären. Ska du övertyga en kund måste du tro på din sak – och där spelar skogsföretagets ledning en viktig roll, det är de som sätter kulturen.

Vad är det som lockar en ocertifierad skogsägare att ta steget?

– Det är en kombination av högre virkespris och möjligheten att få en ny, grön skogsbruksplan – den är ett krav att visa att man bedriver ett hållbart skogsbruk. Att skaffa en grön skogsbruksplan innebär en kostnad, så mitt jobb är att framhålla hur viktigt det är att ha en skogsbruksplan. Vi ser att skogsägare med en plan har mycket bättre koll på fastighetens potential.

– Det högre priset för det gröna virket finansierar ofta med råge den gröna skogsbruksplanen. Sågtimret betalas bättre och de som dubbelcertifierar skogen får även mer för massaveden.

– Ofta dricker jag kaffe med kunden och då står mjölkpaketet alltid på bordet med sin FSC-logga. Det visar påtagligt hur viktigt det är att ha en attraktiv råvara. Argumentet att säkra sin råvara är viktigt – och sant. Jag är övertygad om att inom 2 – 4 år kommer kravet på certifiering att vara standard. Visst, det kommer ändå att gå att sälja virke, men inte till samma pris.

– En vanlig fråga är förstås: vad måste jag göra som skogsägare? Våra åtgärder i skogen följer certifieringsreglerna, så det behöver skogsägaren normalt inte tänka på. Men har han eller hon över 20 hektar behövs alltså en grön skogsbruksplan och 5 % av arealen ska sparas som naturhänsyn. Hittills har ingen av alla de skogsägare jag certifierat haft några problem att hitta den arealen. Det finns alltid en sumpskog, brant slänt eller gammal betesmark där man ändå inte kan – eller vill – bedriva ett rationellt skogsbruk. Där finns ofta de högsta naturvärdena.

Finns det något som skulle underlätta rekryteringen av skogsägare?

– Ja, man borde höja arealgränsen för kravet på en grön plan till runt 30 hektar, tycker jag. En skogsägare med 20 hektar har av naturliga skäl ganska bra koll på skogen. Den är överblickbar. Då ifrågasätter man planens nytta. Så det skulle locka fler skogsägare att ansluta sig.

Höstens utbildningar

I september har vi ett antal utbildningstillfällen kvar i Skellefteå. Du som är i behov av en kurs kan höra av dig till Martin (martin.klenz@skogscertifiering.se, 070-345 05 36) för anmälan. Kursanordnare är som vanligt vår samarbetspartner Greensway AB.

Observera att kurser kan ställas in om det blir färre än 10 anmälda deltagare och att full kursavgift debiteras om avanmälan sker senare än 14 dagar innan kursstart!

 

Plats Utbildning Datum
Skellefteå Grundläggande naturvärdesbedömning 9 september
Skellefteå Natur- och kulturhänsyn, avverkning grundkurs (“grönt körkort”) 10-11 september
Skellefteå Natur- och kulturhänsyn, avverkning förnyelse (“grönt körkort”) 11 september
Skellefteå Markberedning 12 september
Skellefteå Natur- och kulturhänsyn, röjning/förröjning 13 september

 

Priset för endagarskurser (röjning, avverkning förnyelse, markberedning samt naturvärdesbedömning) är 2950.- kr, moms tillkommer.

Priset för grundkurs avverkning (2 dagar) är 5150.- kr, moms tillkommer.

Fältlunch (matig sallad el.dyl.) och fika ingår i samtliga kurser!

 

Sommartider

 

Vi på Prosilva avrundar allt eftersom under juli och checkar ut för semester. Det har varit ett händelserikt halvår och vi ser framemot hösten med nya utmaningar och nyheter framför oss!

Brådskande ärenden under juli månad skickas helst in till info@skogscertifiering.se.

 

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Gröna obligationer motor i Prosilvas expansion

Prosilva Skogscertifiering expanderar sin verksamhet till över en miljon hektar skog när Hällefors Tierp Skogar och Kopparfors Skogar väljer certifieringspartner. En motor i expansionen är kundernas satsningar på gröna obligationer.

Det är nu klart att de två nybildade företagen hållbarhetscertifierar sitt skogsbruk – omfattande nästan 400 000 hektar skog – i FSC och PEFC via Prosilva. Därmed passerar Prosilva en miljon hektar när det gäller arealen certifierad skogsmark.

– Att certifiera skogsbruket är självklart för oss, säger Anders Jönsson vid Hällefors Tierp Skogar. Våra kunder efterfrågar certifierat virke och vi tar ansvar genom hållbart skogsbruk.

– Dessutom hjälper certifieringen oss i vår verksamhet. Genom att följa standarderna får vi ordning och reda i våra processer och regelverken fungerar även som ledstänger i vår verksamhetsutveckling. Prosilvas oberoende från andra aktörer på marknaden passar också utmärkt när vi söker finansiering med gröna obligationer.

Gröna obligationer växer snabbt på den globala marknaden och på senare tid har flera stora banker enats om rekommendationer att använda sig av en oberoende extern certifieringspart. Det är för att säkra att obligationerna följer de gröna principerna, framförallt när det gäller hantering och spårbarhet.

– Vi är förstås nöjda med att dessa nya, stora skogsföretag valt att certifiera skogen genom oss, säger Anneli Sandström som är certifikatsansvarig vid Prosilva. Att vi växer så starkt är ett kvitto på ett bra tjänstekoncept, och när det gäller det nya intresset för gröna obligationer ger oberoendet oss utan tvekan en marknadsfördel.

Hällefors Tierp Skogar och Kopparfors Skogar har valt att certifiera sig enligt FSC® och PEFC™ via Skogscertifiering Prosilva (FSC®-C105738, PEFC™-1700081).

Prosilva har ca 3000 skogsägare med sammanlagt 1 116 500 hektar produktiv skogsmark inom sin certifieringstjänst. Företaget har hjälpt skogsägare med certifiering sedan 2001.

Prosilva tar över Sveaskogs certifieringskunder

Efter 20 år med eget certifieringsparaply låter Sveaskog det fristående certifieringsföretaget Prosilva ta över tjänsten, som omfattar ett hundratal skogsägare med sammanlagt 100 000 hektar hållbarhetscertifierad skog.

– Det handlar om att renodla verksamheten, säger Bruno Bystrand som är ansvarig för Sveaskogs hållbarhetscertifiering. Vi är experter på virke och skogsskötsel, och kan ge skogsägarna en bättre service om vi främst fokuserar på virkesaffären.

– Det är också bra att en oberoende certifierare som Prosilva ställer krav på våra virkesleverantörer, så att vi på Sveaskog inte blandar affärer med tillsyn, menar Bruno Bystrand. Vi kommer självklart att fortsätta sälja certifieringstjänsten till skogsägarna vi jobbar med, men det blir Prosilvas specialister som står för utförandet.

– Dessutom är det en resursfråga. Vi har ett hundratal kunder, och ett gruppcertifikat tar mycket kraft oavsett om medlemmarna är få eller många. Grunden måste finnas på plats i form av duktig och noggrann personal, med resurser för utveckling av såväl kompetensen och certifieringsarbetet.

Kommer skogsägarna att märka skillnaden?

– Att de byter till Prosilvas tio gånger större certifieringsverksamhet kommer att ge skogsägarna mindre byråkrati och handläggningstid, säger Bruno Bystrand. Har man få medlemmar i ett gruppcertifikat revideras de relativt ofta, men med ett större antal medlemmar och en större areal blir det på lång sikt något färre revisioner som belastar varje kund. Dessutom borgar Prosilvas expertis och erfarenhet för ett mera enhetligt arbetssätt och en effektivare handläggning. Det är en trygghet i sig.

Det är mycket diskussioner om certifieringen, trots att efterfrågan på marknaden ökar. Kommer ni att fortsätta rekrytera skogsägare till certifieringstjänsten?

– Absolut, som ombud åt Prosilva. Vi ser en ny och intressant trend vid de stora generationsskiften som sker nu. Det finns skogsägare som frågar oss: ”var är min nyckelbiotop?”. De inser att ett skonsammare skogsbruk är förutsättningen för att sälja virke på en allt mer miljömedveten marknad och man vill bidra med sitt skogsägande. För dem är det inte underligt att man skriver under på att efterleva vissa krav och då få en hållbarhetsmärkning. Så ser marknadsvillkoren ut i väldigt många branscher idag.

Vilka är era egna argument för att certifiera skogen?

– Hållbarhet är en grundbult i vår verksamhet. Marknaden efterfrågar mer hållbarhetscertifierade produkter och det behövs mer certifierat virke. Den efterfrågan kommer knappast att minska nu när omvärlden vaknat på allvar i hållbarhetsfrågorna, i och med klimatutmaningen.

Flytten av Sveaskogs certifieringskunder till Prosilva genomförs under sommaren.

Marknaden kräver mer grönt virke

“Vi behöver mer certifierat virke. Efterfrågan ökar hela tiden.” Det säger Per-Ragnar Bergkvist, marknadschef hos Bergkvist-Insjön. Av deras leveranser går cirka 85 procent på export. Men de behöver mer certifierad skog.

Kontakta Prosilva om du vill veta mer om skogscertifiering.

SCA Skog: “Vi når nästa nivå genom Prosilvas certifiering”

SCA Skog är ett av Prosilvas ombudsföretag.
– För att nå nästa nivå med certifiering valde vi Prosilva, säger SCA Skogs marknadsstrategiska chef Jonas Arvidsson.

Tidigare hade SCA Skog ett eget gruppcertifikat, men de såg att certifiering är mer branschgemensamt och valde att 2017 ingå ett samarbete med Prosilva och istället bli ombudsföretag.
– Det är svårt för ett enskilt företag att jobba med certifiering. Det är viktigt att gå samman och för att nå till nästa nivå tittade vi på andra alternativ än att göra det själva. Prosilva passade oss väldigt bra – det är ett inarbetat och stort certifikat som har bra kunskaper, speciellt i vårt område, i norra Sverige, säger Jonas Arvidsson, marknadsstrategisk chef hos SCA Skog.

Vilka vinster skulle du säga att ni gör genom Prosilvas certifiering?
– Mycket handlar om att det blir en bättre tjänst för skogsägarna – när ett företag bara jobbar med certifiering blir man skickligare. Det blir rationellt och en bättre hantering. För oss handlar det egentligen om två saker: 1. Vi kan lita på att det sköts på ett bra sätt. Prosilva har bra kontroll och rutiner genom att det är en stor certifiering, med över 3 000 medlemmar. Och 2: Det blir tydligare och enklare mot skogsägarna – mer rätt och riktigt. Ja, det är egentligen bara fördelar.

Hur har reaktionerna varit hos skogsägarna?
– Vårt certifikat var relativt litet och vi hade inte jättemånga skogsägare jämfört med Prosilvas. Men de som har följt med in i samarbetet har bara varit positiva. De har fått löpande information – om certifiering och vad man ska tänka på som skogsägare.

Hur jobbar ni aktivt idag med att certifiera skogsägare?
– Vi ser att certifiering är en del av ett hållbart skogsbruk. Vi jobbar mycket med skogsbruksplaner där certifieringen är en viktig del. Vi verkar för det, men som det alltid är i affärer, det blir lätt individuellt. De köpare som tror på certifieringen – de säljer mer.

Varför är certifieringen så viktig?
– Idag pratar vi ofta om klimatfrågor, bevarande och hur vi kan nyttja resurser optimalt på ett bra sätt. Som enskild skogsägare krävs det väldigt mycket kunskap och engagemang för att kombinera dessa parametrar. Min bild är att de flesta skogsägare vill jobba med ett hållbart skogsbruk och inte bara ur en miljöaspekt, utan att bli mer aktiva i sin produktion. Certifieringen kan i vissa fall hjälpa skogsägare med vad hållbarhet egentligen är. De bredare och större frågorna som vi behöver jobba mer med. Så certifieringen är ett sätt att skapa ett hållbart skogsbruk, både genom miljöfokus och en mer aktiv skogsskötsel.

 

Fakta:

  • Sedan samarbetets start 2017 har SCA Skog certifierat nästan fyra gånger fler skogsägare än vad de tidigare hade inom sitt eget certifikat.
  • Arealen certifierad skogsmark behöver öka i Sverige. För en ökande areal certifierad skogsmark krävs ett proaktivt förhållningssätt och en kostnadseffektiv certifieringsprocess.
  • Revisionsarbetet når en hög kostnadseffektivitet med stora grupper.

Tillhör du ett virkesköpande företag och är intresserad av möjligheten att gruppcertifiera skogsägare? Läs mer här (PDF)!

Kontakta Prosilva – så kan du göra er skogscertifiering smidigare!

Digital inventering – ett lyft för Moelven

Att digitalisera naturvärdesbedömningarna blev ett sätt för Moelven Skog AB att bli effektivare – utan att förlora kvalitet.

Moelven Skog AB är just i färd med att implementera en digital inventeringsmodell för naturvärdesbedömningar. Liksom många andra bolag har de tidigare använt metoder där pappersblanketter med tillhörande instruktioner använts, i kombination med en GPS. I framtiden räcker en mobiltelefon.
– Digitaliseringen är viktig även när det gäller naturvård. Tidigare hade man en mapp med blanketter med ut i skogen, med nästa tekniksprång kan vi synka inventeringen direkt till vår server, säger Kjell-Åke Åslund, miljöansvarig vid Moelven Skog AB.

Samtliga av företagets virkesinköpare och distriktspersonal utbildas inom naturvärdesbedömningsmetodiken genom Prosilva. I slutet av maj 2019 kommer utbildningen vara färdig, men redan har man prövat den nya metodiken på ett par testobjekt. Resultatet är lovande.
– Att systemet är digitalt gör att metoden blir snabbare. Alla resultat blir direkt synkade i molnet med exakta GPS-positioner. Dessutom gör metodiken att man kommer ifrån personliga bedömningsgrunder, säger Kjell-Åke Åslund.

Den digitala metoden som används är utvecklad av konsultföretaget Greensway och går att använda både som app eller som digital plattform via exempelvis en iPad.

A och O för att digitaliseringen ska fungera i praktiken stavas användarvänlighet.
– En virkesköpare har många appar att ta hänsyn till idag, ju färre knappar desto bättre, säger Kjell Persson Granö, process- och IT-ansvarig vid Moeleven och fortsätter:
– Det har appen lyckats med. För första gången går det även enkelt att ta ut statistik om resultaten.

Trots att det är tidigt i implementeringsprocessen är Kjell-Åke Åslund säker på en sak. Han kommer inte att sakna de blöta dokumenten efter regniga fältinventeringar.

Prosilva har ingått ett samarbete med Greensway – om du är intresserad av utbildningen inom naturvärdesbedömning – läs mer och anmäl dig här!

Text: Elin Fries

 

Så vinner du tid och data på ny digital metod

Mer objektiva bedömningar och kvantitativa data är resultatet av en ny digital plattform för naturvärdesbedömningar.

Foto: Alejandro Ruete

För att undvika att höga naturvärden skadas i samband med avverkningar görs i regel naturvärdesbedömningar innan. I många metoder används blanketter med tillhörande manualer. Ett tidskrävande arbete med få möjligheter för effektiv lagring. Under 2018 lanserade därför konsultföretaget Greensway ett nytt alternativ.
– Att ha en digital inventeringsmetod gav nya möjligheter, inte bara möjligheten att använda interaktivitet, säger Olof Widenfalk, vd för Greensway.

Bättre dokumentation
Digitaliseringen innebär även betydligt noggrannare dokumentation, då man med någon meters noggrannhet kan se var inventeringen är utförd. Allt fler konsumenter vill veta att träråvarorna de köpt kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och har ett kontrollerat ursprung.
– Digitala inventeringsmetoder ger en helt annan dokumentation för spårbarhet. GPS-position för provytorna sparas och för certifieringen, kunder och konsumenter, blir det tydligare att se hur en naturvärdesbedömning är utförd i beståndet, säger Olof Widenfalk.

Så fungerar metoden
Metoden har utvecklats stegvis sedan 2014 och är ett resultat av kombinerad fälterfarenhet och olika FoU-projekt. Riktvärdena som används är satta utifrån Skogsstyrelsens nivåer vid nyckelbiotopsinventering och olika vetenskapliga studier.

Metoden går ut på att genom att välja skogstyp får användaren komma vidare till ett slutbetyg genom att svara på anpassade frågor. Om området bedöms ha höga naturvärden genomförs en mer omfattande inventering.
– Vi har utvecklat metoden så att så många parametrar som möjligt ska vara objektivt kvantifierbara, säger Olof Widenfalk och fortsätter:
– Ett exempel är att istället för att inventeraren får fylla i om det är riklig eller sparsamt med död ved i vatten har vi satt en siffra på hur många löpmeter död ved som är riklig – utifrån tillgängliga data.

Prosilva har ingått ett samarbete med Greensway och om du är intresserad av utbildningen inom naturvärdesbedömning – läs mer och anmäl dig här!

Text: Elin Fries

Granbarkborrarna attackerar – är du drabbad?

 

Rekordmånga skogsägare riskerar att drabbas av granbarkborren. Men upptäcker du skadorna i tid kan du rädda mycket virke!