Om Prosilva Skogscertifiering

Skogscertifiering Prosilva AB erbjuder gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer i enlighet med både svensk PEFC skogsstandard och svensk FSC®-standard.  Att vi certifierar både skogsägare och skogsentreprenörer utmärker oss inom certifiering och ger oss ett helhetsgrepp och kunskaper sett till svenskt skogsbruk.

Prosilva verkar över hela Sverige där huvudsaklig gruppcertifiering av skogsägare sker genom särskilda ombudsföretag. Gruppcertifiering av skogsentreprenörer sker genom Prosilvas kansli. Prosilva erbjuder även utbildningar inom certifiering, miljöhänsyn och drönarflygning. Som gruppcertifierad skogsägare är du fri att göra affärer med den köpare som ger dig det bästa erbjudandet för PEFC eller FSC-certifierad virke. Som gruppcertifierad skogsentreprenör har du möjlighet att utföra uppdrag åt den aktör som ger bästa erbjudandet för dina tjänster – Välj Skogscertifiering Prosilva om du tycker att valfrihet är viktigt!

Följ vårt arbete för skogen på Facebook och LinkedIn!

Våra ägare och ombud

Skogscertifiering Prosilvas ombudsföretag består av virkesköpande företag runtom i Sverige.  En del av Prosilvas ombudsföretag utgör tillsammans med två av Sveriges regionala sågverksföreningar Sågverken Mellansverige och SÅGAB – Sågverken Norrland även ägarföretag för Prosilva.