Bli ombud för Prosilva

Skogscertifiering Prosilva AB erbjuder virkesköpande företag ett samarbete där företag agerar externa ombud för Prosilvas verksamhet med förmedling av gruppcertifiering för skogsägare enligt PEFC och/eller FSC. Erbjudandet omfattar även övertag av befintliga gruppcertifikat där vi hittar lösningar i de enskilda fallen.

Erbjudandet är en del i Prosilvas arbete för Allt under ett paraply som lägger grunden för ett hållbart och konkurrenskraftigt svenskt skogsbruk byggt på en stark framtidstro för träbaserade förnybara produkter.

Certifiering av skogsmark, skogsbruk och spårbarhet av skogsprodukter befäster skogsindustrins position om ett hållbart skogsbruk. Som ett led i detta behöver arealen certifierad skogsmark öka i Sverige och det finns därmed ett värde för virkesköpande organisationer att kunna tillhandahålla gruppcertifiering för skogsägare.

Vi har sammanfattat vårt erbjudande och inriktning framåt i ett särskilt informationsblad – klicka här för att ta del av det!

Tillhör du ett virkesköpande företag och är intresserad av att veta mer om möjligheterna kring gruppcertifiering och Allt under ett paraply – hör av dig till Prosilvas VD Magnus Norrby eller certifikatsansvarig Anneli Sandström, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.