Kostnader

Gällande prislista för anslutning av entreprenörer. Lagstadgad moms (25 %) tillkommer på alla priser.

Anslutningsavgiften debiteras då avtal om entreprenörscertifiering kommit in för registrering. Efter anslutning faktureras entreprenören årlig serviceavgift. Vid första tillfället baseras årsavgiften på resterande månader för innevarande år.

Serviceavgifter Första året
Förrevision/Anslutning 2 500 kr
Entreprenadtyp Kostnad per år
Maskinell (skördare, skotare, grävare) 1 150 kr + 950 kr/maskin Max. 10 000 kr
Motormanuell (röj-/motorsåg) 800 kr + 450 kr per heltidsanställd* Max. 10 000 kr
Traktplanering/skogsbruksplanläggning 800 kr + 450 kr per heltidsanställd* Max. 10 000 kr

*Anställd, utöver firmatecknare, som jobbar 12 månader per år.

Exempel:

Du har tre anställda varav två jobbar 5 månader och en jobbar 8 månader, det blir sammanlagt 18 månader. 18 delat med 12 ger 1,5 årsarbeten. 1,5 gånger 450 kr + 800 kr för själva företaget ger en årsavgift på 1 475 kr.