Kostnader

Gällande prislista för anslutning av entreprenörer. Lagstadgad moms (25 %) tillkommer på alla priser.

Avgift – förrevision Första året
Engångskostnad 2 500 kr
Entreprenadtyp Kostnad per år
Maskinell (skördare, skotare, grävare) 1 000 kr + 900 kr/maskin Max. 8 000 kr
Motormanuell (röj-/motorsåg) 600 kr + 400 kr per heltidsanställd* Max. 8 000 kr
Traktplanering/skogsbruksplanläggning 600 kr + 400 kr per heltidsanställd* Max. 8 000 kr

*Anställd, utöver firmatecknare, som jobbar 12 månader per år.

Exempel:

Du har tre anställda varav två jobbar 5 månader och en jobbar 8 månader, det blir sammanlagt 18 månader. 18 delat med 12 ger 1,5 årsarbeten. 1,5 gånger 400 kr + 600 kr för själva företaget ger en årsavgift på 1 200 kr.