Dubbelt drag för löv

Skogindustrin har under lång tid haft ett måttligt intresse för lövskog och lövvirke, medan naturvården vurmat desto mer. Nog vet väl vi, alla skogsintressenter, att lövträd, och helst gamla sådana, är viktiga både för biologisk mångfald och för kulturmiljön. I spåren av stormar och granbarkborreangrepp går nu Sveaskog, ombudsföretag åt Prosilva, ut med ett upprop om stor efterfrågan på såväl sågbart lövvirke som lövmassaved.

Både FSCs och PEFCs skogsstandarder har samma kriterium för löv när det gäller andelar lövdominerade bestånd på frisk och fuktig mark (5% av det produktiva innehavet). När det gäller lövinblandning i barrdominerade bestånd har de valt olika formuleringar. Är skogen certifierad enligt FSC, blir skogens lokalisering i förhållande till Limes Norrlandicus avgörande; söder därom ska skogen brukas så att 10 % av volymen i slutavverkningsbestånden utgörs av lövträd och norr därom räcker det med 5%. PEFC å andra sidan har uttryckt motsvarande ambition som att andelen lövträd fram till sista gallring ska utgöra minst 10% av stamantalet och därefter minst 20 lövträd per ha fram till föryngringsavverkning.

Klart som korvspad? Tur att inte skogen behöver fundera på vilken sida om Limes Norrlandicus den växer. Men lövskogen är inte bara naturvård och certifieringskrav. Fler skogsägare har efter stormar och kostsamma insektsangrepp haft anledning att fundera över vilka ägg man har i sin korg, och praktiskt agera därefter.

Sveaskog har som exempel aktivt sedan 2008 satsat på löv. Idag utgör lövandelen 9% av företagets totala skogsförråd och mer blir det. Både den svenska och den internationella marknaden efterfrågar mer löv enligt Jonny Carlsson, virkesinköpare på Sveaskog. Det finns definitivt möjligheter att skapa lönsamhet kring lövskog på sin fastighet, inte överallt, men i mycket större utsträckning än idag.

Och visst är det så det ska vara – produktion och miljö, hand i hand.

Sveaskogs pressmeddelande

“Make it happen”

Make it happen. Budskapet från den asiatiska marknaden var tydligt. När Bergkvist-Insjöns kunder krävde att 100 % av volymen skulle vara certifierad var det inte läge att säga ”det går inte”.

– Det var bara att kavla upp ärmarna och börja jobba, säger Erik Andersson, VD på Weda Skog. Och det gick fort, för det var ingen fråga att diskutera.

– Vi vände på det, kan man säga. Istället för att locka med bonusar så slog vi fast att vår standard från och med nu är dubbelcertifierat virke – alltså certifierat enligt både FSC och PEFC. Det ger fullt pris. Allt annat är en udda produkt. Vår benchmarking visar att vi är ensamma om det, men vi har kört så i fem år och det går riktigt bra. Våra virkesköpare snittar på 80 % dubbelcertifierat virke och vår benchmarking visar att vi sticker ut med så höga siffror.

Trots marknadskraven på branschen?

– Det finns en utbredd branschattityd att koppla ihop certifiering med svaghet och eftergifter till naturvårdskrafterna istället för att se det för vad det verkligen är: ett stenhårt kundkrav som ska uppfyllas och en försäkring för att få sälja sin produkt. Det kan förefalla omoget att ställa sig tveksam till en produkt som de största kunderna vill ha 100 % av, men visst – alla kunder har inte det kravet. Ännu. Men våra kunder har det.

Vad är hemligheten?

– En sådan här process måste prioriteras av ledningen. Vi premierar beteendet hos våra köpare och lyckas man mot förmodan dåligt så sätter vi in åtgärdsprogram. Vi följer upp det med samma tyngd som volymer och affärskontrakt. Och det märks i företagskulturen: ett riktigt superkontrakt är inte längre bara en stor virkesvolym, utan också 100 % dubbelcertifierat.

Vänder sig våra förfäder i graven? Troligtvis inte.

Skogsstyrelsen skriver på sin hemsida att antalet skogsbruksrelaterade skador på forn- och kulturlämningar är det minsta sedan inventeringsbörjan 2012. Antalet skadade/grovt skadade lämningar har minskat från 20 till 13 procent och minskningen berör samtliga delar av landet (läs hela artikeln här: https://skogsstyrelsen.se/…/rekordfa-skador-pa-fornlamning…/) .

Forn- och kulturminnen är skyddade genom kulturminneslagen respektive skogsvårdslagen men FSC/PEFC-skogsbruks- och PEFC-entreprenörscertifieringen har definitivt bidragit till den här positiva utvecklingen i skogen. Certifierade markägare ska ta hänsyn till både forn- och kulturlämningar vid skogliga åtgärder vilket är tydligt förankrat i båda standarder. Certifierade entreprenörer deltar regelbundet i obligatoriska utbildningar, där de lär sig att känna igen olika lämningstyper samt hur hänsynen ska utformas i samband med dessa.

Detta granskar vi bland annat genom fältbesök vid våra internrevisioner där vi också kontrollerar att alla kända lämningar finns dokumenterade i skogsbruksplanen eller i kartöversikten. Därutöver följde vi upp i årets skogsägarenkät (som skickades ut till nästan 900 medlemmar) om samtliga kända lämningar är dokumenterade i skogsbruksplanen.

Det känns väldigt roligt med positiv förändring i våra skogar!!

Fotot visar rester efter en kolarkoja som har hanterats enligt konstens alla regler. Bra jobbat, Siljan Skog!

PEFC fyller 20 år!

I år är det 20 år sedan startskottet gick för PEFC:s globala arbete för hållbart skogsbruk. “Det var ett problem på 90-talet att det inte fans något certifieringssystem som var anpassat för mindre skogsägare. 25 procent av världens skogar ägs av mindre skogsägare så det är väsentligt för oss alla att dessa skogar brukas hållbart. Genom att ge dessa skogsägare möjligheten att certifiera sitt skogsbruk bidrog PEFC till ett stort kliv framåt för hållbart skogsbruk och vi fortsätter att jobba hårt för att PEFC-certifiering ska vara fortsatt tillgänglig och relevant för skogsägare världen över”, säger Ben Gunneberg, CEO för PEFC International.

För att läsa mer, klicka på denna länk: https://pefc.se/pefc-fyller-20-ar/

 

God fortsättning

God fortsättning på er! Vi hoppas att ni alla har hunnit vara lite lediga under julhelgen och nu har samlat kraft inför 2019.
Vi har fått in lite bilder och filmer under ledigheten från våra medlemmar men vi hoppas att fler vill bidra med fina bilder. Här ser ni ett smakprov på en film där en skogsägare hämtar in en julgran, härlig och idyllisk film tycker vi! 

Skicka era bilder till info@skogscertifiering.se eller till oss här på Facebook!

Intervjuer med medlemmar

Efter årets internrevisioner har vi följt upp några av de skogsägare och entreprenörer som vi besökt. Denna uppföljning gör vi för att få större insyn i hur våra medlemmar uppfattar besöken, om det finns saker som fungerar bra och saker som vi kan förbättra, men även för att andra medlemmar som kanske aldrig haft en internrevision ska få sig en bild av vad det innebär. I detta inlägg har vi pratat med två medlemmar, en skogsägare och en entreprenör.

Sammanfattningsvis är detta två ambitiösa och insatta medlemmar som är nöjda med Prosilvas arbete vilket vi blir väldigt glada för. Tack för att ni ställde upp på en intervju, och ni som inte blev kontaktade i samband med vår uppföljning, men har någon input är självklart välkomna att kontakta oss!
För att hitta intervjuerna besöker ni vår hemsida, under mediaarkiv hittar ni dem! Klicka på denna länk för att komma direkt till dem: https://skogscertifiering.se/mediaarkiv/

Rapport om drönarmöjligheter i skogsbruket

Skogforsk, som är det Svenska Skogsbrukets Forskningsinstitut, har gjort en förstudie om hur drönare kan komma till nytta i skogsentreprenörers arbete. Effektivisering av arbetet genom en billig teknik är en av styrkorna som Skogforsk kan påvisa. Det finns många möjligheter med drönartekniken så väl som att det finns svagheter, men att drönare kan vara ett bra hjälpmedel i skogen finns det inga tvivel om.
För att läsa mer om rapporten och vad Skogforsk kommit fram till, kopiera denna länk: file:///C:/Users/gast0/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HZPKTBO5/Skogforsk%20förstudie%20drönare%20(002).pdf

”Med solidariskt ansvar för våra förnybara material skapar vi goda förutsättningar för framtiden”

”Med solidariskt ansvar för våra förnybara material skapar vi goda förutsättningar för framtiden” beskriver Prosilvas VD Magnus Norrby certifieringens innebörd när han för ett tag sedan blev intervjuad av Företagsverksamhet. Företagsverksamhet är en webbsida som publicerar undersökningar och information kopplat till företagande och entreprenörskap. Magnus pratar om hur skogscertifiering kan vara ett starkt konkurrensmedel och hur certifieringssystemen är kvittot på att skogen brukas ansvarsfullt och hållbart.

För att ta del av Magnus kloka tankar kring certifiering och för att läsa hela artikeln klickar ni er vidare här: http://www.företagsverksamhet.se/kvalitetssakring/certifierad-skog-skapar-global-konkurrenskraft

Årets internrevision är nu över

Nu är de sista internrevisionerna för 2018 gjorda här på Prosilva. Tack till alla vi har träffat detta år, det har varit lärorikt både för oss och förhoppningsvis för er, samtidigt som det även är roligt för oss att träffa er och få ett ansikte på våra medlemmar.

Här nedan kan ni se en bild från vår sista internrevision som gjordes hos Kerstin Reuterhäll i Västmanland som är en av våra certifierade skogsägare. På bilden syns Kerstin och även ombudet Janne Högberg från AB Karl Hedin. Under fältbesöket fick vi se ett fint och välskött tallbestånd som är planerat för slutavverkning inom de närmsta åren. Det diskuterades i samband med detta den hänsyn som behöver tas enligt PEFC i samband med slutavverkning, exempelvis spara levande träd och ta hänsyn till äldre, död ved och vikten av att spara samtliga naturvärdesträd. En härlig avslutning på 2018 revisionsrace med en intresserad och aktiv skogsägare!

Lite fun facts om internrevisionen 2018:

Anneli och Martin har tillsammans 64 resdagar.

De har tillsammans rest 2050 mil, och besökt medlemmar från Piteå i norr till Uddevalla i söder.

De har träffat 72 skogsägare och 43 entreprenörer för internrevision samt utöver det träffat 21 entreprenörer som nyligen certifierat sig hos Prosilva.

Bra jobbat Anneli och Martin och välkomna tillbaka till kontoret! ?