Prosilva byter certifierare för FSC

Från och med 12 juni är Prosilvas FSC-certifikat utfärdat av SAI Global, istället för tidigare SCS Global Services. SAI Global är ett dotterbolag till Intertek Certification, en certifieringsorganisation där Prosilva sedan tidigare har sitt PEFC-certifikat.

Förflyttning medför att Prosilva har ett nytt FSC-certifikatsnummer. Detta certifikatsnummer gäller för handel med FSC-virkesvolymer från gruppmedlemmar hos Prosilva från och med 12 juni.

Prosilvas PEFC-certifikatsnummer förblir densamma, 1700081. Förändringen påverkar inte heller de individuella nummer våra gruppmedlemmar har (S-XXXX).

Nytt FSC-certifikatsnummer: SAI-FM/COC-010734