Skogscertifiering Prosilvas roll

Ibland sker misstag som får andra att ifrågasätta certifiering och vilken betydelse den har för såväl brukandet som bevarandet av skogen. Certifieringssystemen PEFC och FSC utgår från standarder, framtagna av intressenter som representerar såväl biologisk mångfald, friluftsliv, landsbygdsutveckling och industri. I Prosilvas roll som paraplyorganisation för certifiering av skogsägare och skogsentreprenörer ingår regelbunden granskning för att säkerställa att våra medlemmar och våra samarbetspartners följer överenskomna standarder. Omfattningen av granskningen och hur den ska genomföras är styrd av standarder för respektive certifiering.

Tyvärr sker det ändå misstag där vi inte lyckas följa de krav som ställs på oss. Certifieringssystemen kan tyvärr inte garantera att avvikelser aldrig inträffar, men de ger garantier för att aktörerna tar ansvar för det inträffade och bedriver ett aktivt arbete för att förhindra att avvikelser uppstår igen. De inblandade aktörerna bedömer vad som brustit i deras del av processen och som har orsakat avvikelsen. Grundat på detta tas det fram en åtgärdsplan som sedan följs upp och utvärderas. Denna hantering granskas i sin tur av en oberoende tredje part.

Vi tror på certifiering som verktyg för hållbart resursutnyttjande av skogen, som ett forum för dialog mellan flera intressegrupper och som en möjlighet att utvecklas och bli bättre. Det är därför vi finns!