Olika skogsfastigheter ger förutsättningar för olika skogsbruksmetoder

En skogsfastighet innehåller i regel många olika skogsmiljöer och med det följer ofta olika skogsbruksmetoder. Förutsättningarna är olika och skogsägarnas mål och visioner är också olika.

Våra skogsägare finns över hela landet och vi reser ofta långt för att möta dem i revisioner. Men häromveckan var vi för en gångs skull i området nära Prosilvas huvudkontor i Uppland och reviderade Uppsala Akademiförvaltning, som är certifierade enligt både FSC och PEFC.

Tillsammans med tre skogvaktare och skogschef från UAF diskuterade vi hur man kombinerar allmänhetens och föreningars nyttjande med ett brukande av skogen. Hur man tillgodoser orienteringsklubbar, skidföreningar och lokalboendes intressen samtidigt som skogens föryngring och tillväxt upprätthålls.

En mosaik av olika livsmiljöer

Vi tittade på återvätning av dikad skogsmark, som görs genom att plugga igen tidigare grävda diken och höja grundvattennivån, vilket minskar utsläppen av växthusgaser från torvmarken. Innan återvätningen tar UAF tillvara granvirket samtidigt som lövträden frihuggs och lämnas för fri utveckling. Området kommer sedan innehålla en mosaik av olika livsmiljöer som öppna vattenspeglar, fuktig mark, solbelysta luckor varvat med lövsumpskog med både levande och döda träd, som blir en fin livsmiljö för insekter och fåglar.

Bilden visar igenpluggning av grävda diken, för återvätning av torvmark, och är tagen på Kopparfors skogsmark vid en annan revision.

Vi hann också med föryngringsavverkning med hänsyn till särskilda miljöer och företeelser som anpassad körning på känslig mark och dikespassager, sparade äldre tallar, asp, al och sälg.

 

En skogsfastighet innehåller olika miljöer, med förutsättningar för olika skogsbruksmetoder.