Workshop med FSC® International i finska Karelen

Prosilva medverkade nyligen, genom VD Anneli Sandström, i en workshop i finska Karelen arrangerat av FSC International och det nationella kontoret i Finland, tillsammans med representanter för FSC gruppcertifiering i Nordeuropa.

Under fältbesöket utbyttes erfarenheter om gruppcertifiering av skogsägare, t ex utbud och efterfrågan på marknaden och behov framåt för att FSC ska fortsätta utvecklas och vara attraktivt för både skogsbrukare och kunder.

Bland annat besöktes skogar ägda av det finsk-ortodoxa klostret Valamo, som delade med sig av hur marker och skogsbruk ger både viktig inkomst för klostret och en fin miljö för meditation och eftertanke.

Ett studiebesök gjordes även på pappersbruket Verla, där en historik om det hårda arbete bakom kartongarken, industrins betydelse för bygden och produktens värde som handelsvara förmedlades. Verla finns med på UNESCOs lista över världsarv.

Skogen är en viktig inkomstkälla för det finsk-ortodoxa klostret Valamo.

 

Från Sverige deltog Anneli Sandström, VD vid Prosilva, och Sara Waern, ansvarig för Billeruds gruppcertifiering av skogsägare.