Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på hur PEFC – och/eller FSC®-standarden tillämpas inom Skogscertifiering Prosilvas verksamhet alternativt om du har synpunkter på hur PEFC- och/eller FSC-standarden för Sverige är utformad, finns här information om hur du kan framföra dina åsikter. Alla inkomna synpunkter behandlas enligt de regler som PEFC och FSC har för detta där den närmaste instansen ett klagomål ska ställas till är certifikatsinnehavaren, det vill säga Skogscertifiering Prosilva.

HAR DU SYNPUNKTER ELLER KLAGOMÅL SOM RÖR EN GRUPPANSLUTEN SKOGSÄGARE, ENTREPRENÖR ELLER ETT AV VÅRA OMBUD?

  • Om du har synpunkter eller klagomål på hur Skogscertifiering Prosilva, som är PEFC- och FSC-certifierat, bedriver sin verksamhet eller tillämpar PEFC- och FSC-standarden, kontakta oss på, kontakta@skogscertifiering.se
  • När du kontaktar oss behöver vi få veta: Vad synpunkten/klagomålet avser och vem som lämnat det. Vi kommer utan dröjsmål meddela att vi tagit emot synpunkten/klagomålet och i skälig tid meddela vad vi kommit fram till med anledning av påpekandet.
  • Om du tycker att din dialog med Skogscertifiering Prosilva inte fungerar kan du kontakta Skogscertifiering Prosilvas oberoende certifierare direkt: Intertek Certification AB, www.intertek.se, e-postadress complaints.ba@intertek.com.

HAR DU KLAGOMÅL PÅ HUR EN PEFC-/FSC-REVISION HAR UTFÖRTS?

  • Om du har synpunkter eller klagomål på hur den oberoende PEFC-/FSC-certifieraren har bedömt Skogscertifiering Prosilvas verksamhet eller tillämpning av standarden, kontakta i första hand den oberoende certifieraren, Intertek Certification AB, www.intertek.se , e-postadress complaints.ba@intertek.com.
  • Om du tycker att din dialog med vår certifierare inte fungerar, kan du kontakta standardansvariga vid kansliet för Svenska PEFC: www.pefc.se eller Svenska FSC: www.fsc-sverige.org

HAR DU SYNPUNKTER PÅ DEN SVENSKA PEFC- eller FSC-STANDARDEN?

  • Om du har synpunkter på hur den svenska PEFC- eller FSC-standarden är utformad, eller hur Svenska PEFC eller Svenska FSC fungerar och agerar i olika frågor, kontakta Svenska PEFC www.pefc.se eller Svenska FSC: www.fsc-sverige.org

STÄLLNINGSTAGANDE MOT KORRUPTION

Skogscertifiering Prosilva tar avstånd från alla former av korruption. Detta innebär att bestickning, mutor, otillbörligt gynnande eller annan form av korrupt verksamhet  inte får förekomma inom Prosilvas verksamhet.