Digital inventering – ett lyft för Moelven

Att digitalisera naturvärdesbedömningarna blev ett sätt för Moelven Skog AB att bli effektivare – utan att förlora kvalitet.

Moelven Skog AB är just i färd med att implementera en digital inventeringsmodell för naturvärdesbedömningar. Liksom många andra bolag har de tidigare använt metoder där pappersblanketter med tillhörande instruktioner använts, i kombination med en GPS. I framtiden räcker en mobiltelefon.
– Digitaliseringen är viktig även när det gäller naturvård. Tidigare hade man en mapp med blanketter med ut i skogen, med nästa tekniksprång kan vi synka inventeringen direkt till vår server, säger Kjell-Åke Åslund, miljöansvarig vid Moelven Skog AB.

Samtliga av företagets virkesinköpare och distriktspersonal utbildas inom naturvärdesbedömningsmetodiken genom Prosilva. I slutet av maj 2019 kommer utbildningen vara färdig, men redan har man prövat den nya metodiken på ett par testobjekt. Resultatet är lovande.
– Att systemet är digitalt gör att metoden blir snabbare. Alla resultat blir direkt synkade i molnet med exakta GPS-positioner. Dessutom gör metodiken att man kommer ifrån personliga bedömningsgrunder, säger Kjell-Åke Åslund.

Den digitala metoden som används är utvecklad av konsultföretaget Greensway och går att använda både som app eller som digital plattform via exempelvis en iPad.

A och O för att digitaliseringen ska fungera i praktiken stavas användarvänlighet.
– En virkesköpare har många appar att ta hänsyn till idag, ju färre knappar desto bättre, säger Kjell Persson Granö, process- och IT-ansvarig vid Moeleven och fortsätter:
– Det har appen lyckats med. För första gången går det även enkelt att ta ut statistik om resultaten.

Trots att det är tidigt i implementeringsprocessen är Kjell-Åke Åslund säker på en sak. Han kommer inte att sakna de blöta dokumenten efter regniga fältinventeringar.

Prosilva har ingått ett samarbete med Greensway – om du är intresserad av utbildningen inom naturvärdesbedömning – läs mer och anmäl dig här!

Text: Elin Fries