SCA Skog: “Vi når nästa nivå genom Prosilvas certifiering”

SCA Skog är ett av Prosilvas ombudsföretag.
– För att nå nästa nivå med certifiering valde vi Prosilva, säger SCA Skogs marknadsstrategiska chef Jonas Arvidsson.

Tidigare hade SCA Skog ett eget gruppcertifikat, men de såg att certifiering är mer branschgemensamt och valde att 2017 ingå ett samarbete med Prosilva och istället bli ombudsföretag.
– Det är svårt för ett enskilt företag att jobba med certifiering. Det är viktigt att gå samman och för att nå till nästa nivå tittade vi på andra alternativ än att göra det själva. Prosilva passade oss väldigt bra – det är ett inarbetat och stort certifikat som har bra kunskaper, speciellt i vårt område, i norra Sverige, säger Jonas Arvidsson, marknadsstrategisk chef hos SCA Skog.

Vilka vinster skulle du säga att ni gör genom Prosilvas certifiering?
– Mycket handlar om att det blir en bättre tjänst för skogsägarna – när ett företag bara jobbar med certifiering blir man skickligare. Det blir rationellt och en bättre hantering. För oss handlar det egentligen om två saker: 1. Vi kan lita på att det sköts på ett bra sätt. Prosilva har bra kontroll och rutiner genom att det är en stor certifiering, med över 3 000 medlemmar. Och 2: Det blir tydligare och enklare mot skogsägarna – mer rätt och riktigt. Ja, det är egentligen bara fördelar.

Hur har reaktionerna varit hos skogsägarna?
– Vårt certifikat var relativt litet och vi hade inte jättemånga skogsägare jämfört med Prosilvas. Men de som har följt med in i samarbetet har bara varit positiva. De har fått löpande information – om certifiering och vad man ska tänka på som skogsägare.

Hur jobbar ni aktivt idag med att certifiera skogsägare?
– Vi ser att certifiering är en del av ett hållbart skogsbruk. Vi jobbar mycket med skogsbruksplaner där certifieringen är en viktig del. Vi verkar för det, men som det alltid är i affärer, det blir lätt individuellt. De köpare som tror på certifieringen – de säljer mer.

Varför är certifieringen så viktig?
– Idag pratar vi ofta om klimatfrågor, bevarande och hur vi kan nyttja resurser optimalt på ett bra sätt. Som enskild skogsägare krävs det väldigt mycket kunskap och engagemang för att kombinera dessa parametrar. Min bild är att de flesta skogsägare vill jobba med ett hållbart skogsbruk och inte bara ur en miljöaspekt, utan att bli mer aktiva i sin produktion. Certifieringen kan i vissa fall hjälpa skogsägare med vad hållbarhet egentligen är. De bredare och större frågorna som vi behöver jobba mer med. Så certifieringen är ett sätt att skapa ett hållbart skogsbruk, både genom miljöfokus och en mer aktiv skogsskötsel.

 

Fakta:

  • Sedan samarbetets start 2017 har SCA Skog certifierat nästan fyra gånger fler skogsägare än vad de tidigare hade inom sitt eget certifikat.
  • Arealen certifierad skogsmark behöver öka i Sverige. För en ökande areal certifierad skogsmark krävs ett proaktivt förhållningssätt och en kostnadseffektiv certifieringsprocess.
  • Revisionsarbetet når en hög kostnadseffektivitet med stora grupper.

Tillhör du ett virkesköpande företag och är intresserad av möjligheten att gruppcertifiera skogsägare? Läs mer här (PDF)!

Kontakta Prosilva – så kan du göra er skogscertifiering smidigare!