Naturvärdes-bedömning

Grundläggande naturvärdesbedömning är en SYN-kurs som ger deltagaren kunskap att identifiera och bedöma skogsområdens värde för biologisk mångfald. För all personal som arbetar med skoglig planering (traktplanering i slutavverkning och gallring, skogsbruksplaner, röjningsplaner och skötselplaner för NS-områden etc.)

Kurstillfällen

7 maj, Karlstad

15 maj, Leksand

23 maj, Sala

9 september, Skellefteå

Välj en annan kurs