Naturvärdes-bedömning

Grundläggande naturvärdesbedömning är en SYN-kurs som ger deltagaren kunskap att identifiera och bedöma skogsområdens värde för biologisk mångfald. För all personal som arbetar med skoglig planering (traktplanering i slutavverkning och gallring, skogsbruksplaner, röjningsplaner och skötselplaner för NS-områden etc.)

Kurstillfällen

26 mars 2020, Uppsala

24 april 2020, Sunne

12 juni 2020, Skellefteå

Välj en annan kurs