“Make it happen”

Make it happen. Budskapet från den asiatiska marknaden var tydligt. När Bergkvist-Insjöns kunder krävde att 100 % av volymen skulle vara certifierad var det inte läge att säga ”det går inte”.

– Det var bara att kavla upp ärmarna och börja jobba, säger Erik Andersson, VD på Weda Skog. Och det gick fort, för det var ingen fråga att diskutera.

– Vi vände på det, kan man säga. Istället för att locka med bonusar så slog vi fast att vår standard från och med nu är dubbelcertifierat virke – alltså certifierat enligt både FSC och PEFC. Det ger fullt pris. Allt annat är en udda produkt. Vår benchmarking visar att vi är ensamma om det, men vi har kört så i fem år och det går riktigt bra. Våra virkesköpare snittar på 80 % dubbelcertifierat virke och vår benchmarking visar att vi sticker ut med så höga siffror.

Trots marknadskraven på branschen?

– Det finns en utbredd branschattityd att koppla ihop certifiering med svaghet och eftergifter till naturvårdskrafterna istället för att se det för vad det verkligen är: ett stenhårt kundkrav som ska uppfyllas och en försäkring för att få sälja sin produkt. Det kan förefalla omoget att ställa sig tveksam till en produkt som de största kunderna vill ha 100 % av, men visst – alla kunder har inte det kravet. Ännu. Men våra kunder har det.

Vad är hemligheten?

– En sådan här process måste prioriteras av ledningen. Vi premierar beteendet hos våra köpare och lyckas man mot förmodan dåligt så sätter vi in åtgärdsprogram. Vi följer upp det med samma tyngd som volymer och affärskontrakt. Och det märks i företagskulturen: ett riktigt superkontrakt är inte längre bara en stor virkesvolym, utan också 100 % dubbelcertifierat.