Granbarkborrarna 2019 – så här gick det

Foto: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen har nu sammanställt årets granbarkborresvärmning. Fällor över hela landet har tömts och räknats under 21 veckor och resultaten är flera. Dels visar mätningarna att det i år blivit angrepp av två generationer i södra halvan av, och dels att det jämfört med tidigare år finns ovanligt många baggar kvar i träden.

Vid den här tiden på året brukar de flesta granbarkborrar som svärmat under sommaren ha gått ner i marken för vintervila. Skogsstyrelsens fällor i Götaland visar istället att det finns ovanligt många baggar kvar i träden – framförallt i de hårdast drabbade områdena i östra Götaland. Det här innebär att det fortfarande är effektivt att söka upp granar som angripits i år, avverka och forsla bort dem från skogen. Ju fler granar som angripits under 2019 som man kan få ut ur skogen med kvarsittande bark desto bättre blir bekämpningseffekten. Det är viktigt att barken följer med träden ut, annars övervintrar barkborrarna i barken och blir kvar i skogen, enligt Gunnar Isacsson, ekolog, Skogsstyrelsen.

Som skogsägare kan du nu under hösten titta efter rödbrunt-mörkbrunt gnagmjöl runt stambasen, kådrinning, samt hackspettfläkt bark uppe i kronan för att hitta sommarens sena angrepp. Granar som angreps redan 2018 eller tidigare är nu gråa och har inga barkborrar kvar. Dessa döda granar bör stå kvar i skogen och endast fällas om de är en säkerhetsrisk.

Med Prosilvas drönartjänst kan angreppen av granbarkborre kartläggas över större områden för effektivare bekämpning och avverkning. Kontakta Prosilva!

 

Se också Skogsstyrelsens pressmeddelande från 2019-09-12