Prosilvas största certifierade skogsägare!

Förra veckan träffade vi skogsförvaltare på Persson Invest Skog AB, vår största certifierade skogsägare sett till skogsmarksarealen. Vid en internrevision av en så stor skogsägare blir det större övergripande samtal kring organisationsfrågor, landskapsplanering, plan- och traktprogram, samtidigt som vi även ska kontrollera skogsägarens detaljhänsyn. På bilden ser vi kulturstubbar som har skapats för att markera en älggrop och därmed förhindra att lämningen tar skada i kommande skogsbruksåtgärder.