Gröna obligationer motor i Prosilvas expansion

Prosilva Skogscertifiering expanderar sin verksamhet till över en miljon hektar skog när Hällefors Tierp Skogar och Kopparfors Skogar väljer certifieringspartner. En motor i expansionen är kundernas satsningar på gröna obligationer.

Det är nu klart att de två nybildade företagen hållbarhetscertifierar sitt skogsbruk – omfattande nästan 400 000 hektar skog – i FSC och PEFC via Prosilva. Därmed passerar Prosilva en miljon hektar när det gäller arealen certifierad skogsmark.

– Att certifiera skogsbruket är självklart för oss, säger Anders Jönsson vid Hällefors Tierp Skogar. Våra kunder efterfrågar certifierat virke och vi tar ansvar genom hållbart skogsbruk.

– Dessutom hjälper certifieringen oss i vår verksamhet. Genom att följa standarderna får vi ordning och reda i våra processer och regelverken fungerar även som ledstänger i vår verksamhetsutveckling. Prosilvas oberoende från andra aktörer på marknaden passar också utmärkt när vi söker finansiering med gröna obligationer.

Gröna obligationer växer snabbt på den globala marknaden och på senare tid har flera stora banker enats om rekommendationer att använda sig av en oberoende extern certifieringspart. Det är för att säkra att obligationerna följer de gröna principerna, framförallt när det gäller hantering och spårbarhet.

– Vi är förstås nöjda med att dessa nya, stora skogsföretag valt att certifiera skogen genom oss, säger Anneli Sandström som är certifikatsansvarig vid Prosilva. Att vi växer så starkt är ett kvitto på ett bra tjänstekoncept, och när det gäller det nya intresset för gröna obligationer ger oberoendet oss utan tvekan en marknadsfördel.

Hällefors Tierp Skogar och Kopparfors Skogar har valt att certifiera sig enligt FSC® och PEFC™ via Skogscertifiering Prosilva (FSC®-C105738, PEFC™-1700081).

Prosilva har ca 3000 skogsägare med sammanlagt 1 116 500 hektar produktiv skogsmark inom sin certifieringstjänst. Företaget har hjälpt skogsägare med certifiering sedan 2001.