Prosilva tar över Sveaskogs certifieringskunder

Efter 20 år med eget certifieringsparaply låter Sveaskog det fristående certifieringsföretaget Prosilva ta över tjänsten, som omfattar ett hundratal skogsägare med sammanlagt 100 000 hektar hållbarhetscertifierad skog.

– Det handlar om att renodla verksamheten, säger Bruno Bystrand som är ansvarig för Sveaskogs hållbarhetscertifiering. Vi är experter på virke och skogsskötsel, och kan ge skogsägarna en bättre service om vi främst fokuserar på virkesaffären.

– Det är också bra att en oberoende certifierare som Prosilva ställer krav på våra virkesleverantörer, så att vi på Sveaskog inte blandar affärer med tillsyn, menar Bruno Bystrand. Vi kommer självklart att fortsätta sälja certifieringstjänsten till skogsägarna vi jobbar med, men det blir Prosilvas specialister som står för utförandet.

– Dessutom är det en resursfråga. Vi har ett hundratal kunder, och ett gruppcertifikat tar mycket kraft oavsett om medlemmarna är få eller många. Grunden måste finnas på plats i form av duktig och noggrann personal, med resurser för utveckling av såväl kompetensen och certifieringsarbetet.

Kommer skogsägarna att märka skillnaden?

– Att de byter till Prosilvas tio gånger större certifieringsverksamhet kommer att ge skogsägarna mindre byråkrati och handläggningstid, säger Bruno Bystrand. Har man få medlemmar i ett gruppcertifikat revideras de relativt ofta, men med ett större antal medlemmar och en större areal blir det på lång sikt något färre revisioner som belastar varje kund. Dessutom borgar Prosilvas expertis och erfarenhet för ett mera enhetligt arbetssätt och en effektivare handläggning. Det är en trygghet i sig.

Det är mycket diskussioner om certifieringen, trots att efterfrågan på marknaden ökar. Kommer ni att fortsätta rekrytera skogsägare till certifieringstjänsten?

– Absolut, som ombud åt Prosilva. Vi ser en ny och intressant trend vid de stora generationsskiften som sker nu. Det finns skogsägare som frågar oss: ”var är min nyckelbiotop?”. De inser att ett skonsammare skogsbruk är förutsättningen för att sälja virke på en allt mer miljömedveten marknad och man vill bidra med sitt skogsägande. För dem är det inte underligt att man skriver under på att efterleva vissa krav och då få en hållbarhetsmärkning. Så ser marknadsvillkoren ut i väldigt många branscher idag.

Vilka är era egna argument för att certifiera skogen?

– Hållbarhet är en grundbult i vår verksamhet. Marknaden efterfrågar mer hållbarhetscertifierade produkter och det behövs mer certifierat virke. Den efterfrågan kommer knappast att minska nu när omvärlden vaknat på allvar i hållbarhetsfrågorna, i och med klimatutmaningen.

Flytten av Sveaskogs certifieringskunder till Prosilva genomförs under sommaren.