Natur-och kulturhänsyn – Röjning/ förröjning

SYN-kurs inom natur- och kulturhänsyn i samband med röjning/förröjning. Ett krav enligt PEFCTM för dig som planerar, leder eller utför röjning och förröjning. Kursen för röjning/förröjning är uppdelad i en teoretisk och praktisk del. Den teoretiska delen sker via webbaserade utbildningar och den praktiska delen är ute i fält. Kursen varar i en dag ute i fält. Kursen måste enligt krav från PEFC™ förnyas vart femte år.

Kurstillfällen

16 mars 2021, Lennartsfors

20 april 2021, Lennartsfors

11 maj 2021, Lennartsfors

11 juni 2021, Lennartsfors

14 september 2021, Lennartsfors

12 oktober 2021, Lennartsfors

Övriga kursorter

Välj en annan kurs