Natur-och kulturhänsyn – Röjning/ förröjning

SYN-kurs inom natur- och kulturhänsyn i samband med röjning/förröjning. Ett krav enligt PEFCTM för dig som planerar, leder eller utför röjning och förröjning. Kursen för röjning/förröjning är uppdelad i en teoretisk och praktisk del. Den teoretiska delen sker via webbaserade utbildningar och den praktiska delen är ute i fält. Kursen varar i en dag ute i fält. Kursen måste enligt krav från PEFC™ förnyas vart femte år.

Kurstillfällen

25 mars 2020, Uppsala

2 april 2020, Dals-Ed

17 april 2020, Lennartsfors

20 april 2020, Sunne

4 maj 2020, Leksand

8 maj 2020, Lennartsfors

25 maj 2020, Brunflo

8 juni 2020, Skellefteå

11 juni 2020, Lennartsfors

11 september 2020, Uppsala

11 september 2020, Lennartsfors

2 oktober 2020, Leksand

Välj en annan kurs