Natur-och kulturhänsyn – Röjning/ förröjning

SYN-kurs inom natur- och kulturhänsyn i samband med röjning/förröjning. Ett krav enligt PEFC för dig som planerar, leder eller utför röjning och förröjning. Kursen för röjning/förröjning är uppdelad i en teoretisk och praktisk del. Den teoretiska delen sker via webbaserade utbildningar och den praktiska delen är ute i fält. Kursen varar i en dag ute i fält. Kursen måste enligt krav från PEFC förnyas vart femte år.

Se planerade kurstillfällen här!

Välj en annan kurs