Natur-och kulturhänsyn – Avverkning grundkurs & förnyelse

SYN-kurs inom natur- och kulturhänsyn i samband med avverkning. Ett krav enligt PEFCTM för dig som planerar, leder eller praktiskt genomför arbeten inom avverkning. Grundkursen för avverkning är två dagar, en del är teoretisk och den andra praktisk. Den teoretiska delen sker via webbaserade utbildningar och den praktiska delen  är ute i fält. Förnyelsekursen varar i en dag och måste enligt krav från PEFC™ förnyas vart femte år.

Kurstillfällen

28-29 maj (grundkurs), Hallstahammar

29 maj (förnyelse), Hallstahammar

12-13 juni (grundkurs), Sunne

13 juni (förnyelse), Sunne

18-19 juni (grundkurs), Leksand

19 juni (förnyelse), Leksand

10-11 september (grundkurs), Skellefteå

11 september (förnyelse), Skellefteå

Välj en annan kurs