Natur-och kulturhänsyn – Avverkning grundkurs & förnyelse

SYN-kurs inom natur- och kulturhänsyn i samband med avverkning. Ett krav enligt PEFCTM för dig som planerar, leder eller praktiskt genomför arbeten inom avverkning. Grundkursen för avverkning är två dagar, en del är teoretisk och den andra praktisk. Den teoretiska delen sker via webbaserade utbildningar och den praktiska delen  är ute i fält. Förnyelsekursen varar i en dag och måste enligt krav från PEFC™ förnyas vart femte år.

Kurstillfällen

31 mars 2020, Dals-Ed (grund)

1 april 2020, Dals-Ed (förnyelse)

14 april 2020, Uppsala (grund)

15 april 2020, Uppsala (förnyelse)

21 april 2020, Sunne (grund)

22 april 2020, Sunne (förnyelse)

23 april 2020, Lennartsfors (grund)

24 april 2020, Lennartsfors (förnyelse)

5 maj 2020, Leksand (grund)

6 maj 2020, Leksand (förnyelse)

26 maj 2020, Brunflo (grund)

27 maj 2020, Brunflo (förnyelse)

28 maj 2020, Lennartsfors (grund)

29 maj 2020, Lennartsfors (förnyelse)

9 juni 2020, Skellefteå (grund)

10 juni 2020, Skellefteå (förnyelse)

16 juni 2020, Lennartsfors (grund)

17 juni 2020, Lennartsfors (förnyelse)

8 september 2020, Uppsala (grund)

9 september 2020, Uppsala (förnyelse)

24 september 2020, Lennartsfors (grund)

25 september 2020, Lennartsfors (förnyelse)

29 september 2020, Leksand (grund)

30 september 2020, Leksand (förnyelse)

Välj en annan kurs