Natur-och kulturhänsyn – Avverkning grundkurs & förnyelse

SYN-kurs inom natur- och kulturhänsyn i samband med avverkning. Ett krav enligt PEFCTM för dig som planerar, leder eller praktiskt genomför arbeten inom avverkning. Grundkursen för avverkning är två dagar, en del är teoretisk och den andra praktisk. Den teoretiska delen sker via webbaserade utbildningar och den praktiska delen  är ute i fält. Förnyelsekursen varar i en dag och måste enligt krav från PEFC™ förnyas vart femte år.

Kurstillfällen

9-10 mars 2021 (grundkurs), Lennartsfors

10 mars 2021 (förnyelse), Lennartsfors

13-14 april 2021 (grundkurs), Lennartsfors

14 april 2021 (förnyelse), Lennartsfors

4-5 maj 2021 (grundkurs), Lennartsfors

5 maj 2021 (förnyelse), Lennartsfors

8-9 juni 2021 (grundkurs), Lennartsfors

9 juni 2021 (förnyelse), Lennartsfors

7-8 september 2021 (grundkurs), Lennartsfors

8 september 2021 (förnyelse), Lennartsfors

5-6 oktober 2021 (grundkurs), Lennartsfors

6 oktober 2021 (förnyelse), Lennartsfors

Övriga kursorter

Välj en annan kurs