Natur-och kulturhänsyn – Avverkning grundkurs & förnyelse

SYN-kurs inom natur- och kulturhänsyn i samband med avverkning. Ett krav enligt PEFCTM för dig som planerar, leder eller praktiskt genomför arbeten inom avverkning. Grundkursen för avverkning är två dagar, en del är teoretisk och den andra praktisk. Den teoretiska delen sker via webbaserade utbildningar och den praktiska delen  är ute i fält. Förnyelsekursen varar i en dag och måste enligt krav från PEFC™ förnyas vart femte år.

Kurstillfällen

Nya kurstillfällen för 2020 kommer inom kort!

Välj en annan kurs