Utbildning inom skogsbrukscertifiering

Allmän eller specialiserad nivå.

Vi erbjuder utbildningar inom skogsbrukscertifiering enligt PEFCTM och/eller FSC® och entreprenörscertifiering enligt PEFC. Utbildningarna anpassas utifrån önskemål om inriktning och upplägg. Utbildningarna kan till exempel bestå av föredrag, individuell kompetensutveckling eller genom övningar och diskussioner ute i fält. Utbildningarna riktar sig till dig som vill öka certifieringskunskapen inom organisationen, både för en större grupp eller för några utvalda personer. Utbildningarnas innehåll anpassas utifrån syfte och mål för utbildningen – från att informera och diskutera kring en särskild ämnesfråga till att ge kunskap kring certifieringens innehåll och funktion i Sverige.

Kurstillfällen

Anordnas vid förfrågan.

Välj en annan kurs