Årets internrevision är nu över

Nu är de sista internrevisionerna för 2018 gjorda här på Prosilva. Tack till alla vi har träffat detta år, det har varit lärorikt både för oss och förhoppningsvis för er, samtidigt som det även är roligt för oss att träffa er och få ett ansikte på våra medlemmar.

Här nedan kan ni se en bild från vår sista internrevision som gjordes hos Kerstin Reuterhäll i Västmanland som är en av våra certifierade skogsägare. På bilden syns Kerstin och även ombudet Janne Högberg från AB Karl Hedin. Under fältbesöket fick vi se ett fint och välskött tallbestånd som är planerat för slutavverkning inom de närmsta åren. Det diskuterades i samband med detta den hänsyn som behöver tas enligt PEFC i samband med slutavverkning, exempelvis spara levande träd och ta hänsyn till äldre, död ved och vikten av att spara samtliga naturvärdesträd. En härlig avslutning på 2018 revisionsrace med en intresserad och aktiv skogsägare!

Lite fun facts om internrevisionen 2018:

Anneli och Martin har tillsammans 64 resdagar.

De har tillsammans rest 2050 mil, och besökt medlemmar från Piteå i norr till Uddevalla i söder.

De har träffat 72 skogsägare och 43 entreprenörer för internrevision samt utöver det träffat 21 entreprenörer som nyligen certifierat sig hos Prosilva.

Bra jobbat Anneli och Martin och välkomna tillbaka till kontoret! ?