Vänder sig våra förfäder i graven? Troligtvis inte.

Skogsstyrelsen skriver på sin hemsida att antalet skogsbruksrelaterade skador på forn- och kulturlämningar är det minsta sedan inventeringsbörjan 2012. Antalet skadade/grovt skadade lämningar har minskat från 20 till 13 procent och minskningen berör samtliga delar av landet (läs hela artikeln här: https://skogsstyrelsen.se/…/rekordfa-skador-pa-fornlamning…/) .

Forn- och kulturminnen är skyddade genom kulturminneslagen respektive skogsvårdslagen men FSC/PEFC-skogsbruks- och PEFC-entreprenörscertifieringen har definitivt bidragit till den här positiva utvecklingen i skogen. Certifierade markägare ska ta hänsyn till både forn- och kulturlämningar vid skogliga åtgärder vilket är tydligt förankrat i båda standarder. Certifierade entreprenörer deltar regelbundet i obligatoriska utbildningar, där de lär sig att känna igen olika lämningstyper samt hur hänsynen ska utformas i samband med dessa.

Detta granskar vi bland annat genom fältbesök vid våra internrevisioner där vi också kontrollerar att alla kända lämningar finns dokumenterade i skogsbruksplanen eller i kartöversikten. Därutöver följde vi upp i årets skogsägarenkät (som skickades ut till nästan 900 medlemmar) om samtliga kända lämningar är dokumenterade i skogsbruksplanen.

Det känns väldigt roligt med positiv förändring i våra skogar!!

Fotot visar rester efter en kolarkoja som har hanterats enligt konstens alla regler. Bra jobbat, Siljan Skog!