Utbildning i natur och kulturmiljövård (Grönt Kort), klicka här för att läsa mer…

PEFC certifierade entreprenörer och eventuella anställda i företaget ska från och med 2010 inneha ett kompetensbevis i genomförd utbildning i Natur- och kulturmiljövård (grönt kort). Kursen ska genomföras hos en utbildningsanordnare som är godkänd av SYN (skogsbrukets yrkesnämnd). Eftersom kravet är relativt nytt har inte alla utbildningsanordnare hunnit att registrera sig som godkända kursanordnare ännu men detta är på gång. Skogsstyrelsen, Gammelkroppa skogsskola samt de flesta naturbruksgymnasier kommer att kunna erbjuda kursen.  Grundkursen i natur- och kulturmiljövård är 4 dagar och kursdeltagaren får  ett bevis genom att bli godkänd i ett teoretiskt och praktiskt test. Alla utbildningsanordnare går att finna på www.syn-kurser.se Kursanordnaren är, genom att de är godkänd att anordna kursen, tvingade till att ha information om kursdagar mm.

 

Efter att 5 år gått sedan att kursen genomfördes behövs den uppdateras med en repetitionskurs på 1 dag. Denna dag ska ses som en fortbildningskurs för att ta del av nyheter i ämnet.

 

Om det finns frågor är ni välkomna att kontakta Niklas på info@skogscertifiering.se eller på telefon 018-4300335