Svenska PEFC inför krav på policy för socialt ansvarstagande

Styrelsen för svenska PEFC beslutade vid styrelsemötet den 23/2 att godkänna det förslag på förändringar av tillämpningskraven till den sociala standarden som en arbetsgrupp, efter remiss till medlemsorganisationerna, lagt fram. I och med beslutet införs krav på att PEFC certifierade företag ska inneha och kommunicera en policy som beskriver företagets sociala ansvarstagande inom ramen för gällande lagstiftning och standardens krav. De nya kraven ska vara införda hos de certifierade företagen senast den 31 december 2009.

 

De nu beslutade förändringarna framgår av Ändringsrelease 1-09 – Ändringar av tillämpningskrav 2009-02-23