Skogensdag i Högbo

I slutet av augusti bidrog vi med informationsmaterial om certifiering till vårt ombud Weda skog som deltog på Skogsdagen i Högbo, där fokus var på skog i allmänhet. Utställarna bestod av olika aktörer med skoglig anknytning, såväl skogsföretag som intresseföreningar. Besökarna utgjorde en bred skara av skogsintresserade och skogsägare. Weda skog beskriver att vårt material bidrog till en bra diskussion kring certifiering. Kul med en lyckad dag tycker vi och att Weda skog ville ta tillfället i akt att höja medvetenheten kring certifiering.