Samverkan mellan virkesköpare och entreprenörer

Under augusti har vi på uppdrag av Fiskarheden Trävaru AB hållit i en utbildningsinsats för Fiskarhedens virkesköpare och avverkningsentreprenörer. Dagarna har bestått av viktiga diskussioner om hur samarbetet mellan virkesköpare och entreprenör kan förbättras och vilket ansvar respektive person har för att säkerställa en god utförd avverkning och säker miljöhänsyn – i avstämning mot certifieringskrav och Fiskarhedens egna ambitioner och krav på utförande och miljöpolicy. Ett ämnesområde som tål att belysas och diskuteras! Vi jobbar inte med skog, vi jobbar i gränssnittet mellan människor!