Rekordstort bekämpningsområde för granbarkborre

Skogsstyrelsen skriver på sin hemsida att man har fattat ett beslut om ett nytt bekämpningsområde för granbarkborre med anledning av de omfattande angreppen i södra Sverige. Det är stora delar av Götaland och Svealand som berörs.

Skogsstyrelsens bedömning är att angreppen kommer vara minst lika stora i år som de var 2018, där ca. 2,5 miljoner kubikmeter hade angripits till ett motsvarande värde av ungefär en miljard kronor.

Beslutet om ett utökat bekämpningsområde innebär att Skogsstyrelsen i enskilda fall kan fatta beslut om avverkning och avtransport av angripna, stående granar och att det får lämnas kvar högst tre kubikmeter gran med färska skador inom ett hektar efter till exempel storm, brand eller snöbrott. Beslutet börjar gälla från 1 april 2019.

Klicka på länken nedan för att se vilka kommuner som ingår i det nya bekämpningsområdet:

https://skogsstyrelsen.se/nyhetslista/nytt-bekampningsomrade-for-granbarkborre/

eller klicka här för att se Skogsstyrelsens karta:

https://skogsstyrelsen.se/globalassets/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/karta-bekampningsomraden-for-granbarkborre.pdf

Prosilva erbjuder från och med i år en ny tjänst där oroliga eller redan drabbade skogsägare kan beställa en drönarstödd skogsinventering i syfte att kunna upptäcka och kartlägga granbarkborredrabbade bestånd.

Läs mer om tjänsten via denna länk: