Prosilvas synpunkter kring konsultationen av FSCs skogsbruksstandard

En andra konsultation har inletts och utgör den sista inför beslut om ny FSC skogsbruksstandard. Konsultationen pågår mellan den 29 juni till 31 augusti. För första gången finns en skogsbruksstandard för mindre markägare (skogsägare < 1000 ha) ute för konsultation.

Prosilva kommer medverka som svarande i konsultationen. Riktlinjer i Prosilvas granskning och formuleringar för ev. förändringar tar utgångspunkt utifrån att respektive standard ska vara:

  • reviderbar för våra revisorer
  • tillämpbar för Prosilva i sin roll som certifikatsinnehavare utifrån den egna organisationen och ansvarsfördelningen mellan olika parter (Prosilva, skogsägare, avverkningsorganisationer, skogsentreprenörer m.fl.)
  • samt, ska gynna utvecklingen av ett hållbart och certifierat skogsbruk över hela Sverige

Klicka här: Prosilvas synpunkter om FSC konsultatio

Prosilvas huvudsakliga synpunkter presenteras för er i bifogad PDF. Vi tar gärna emot bidrag från er utifrån riktlinjerna för vår granskning och kom ihåg att ni kan delta i konsultationen och lämna synpunkter utifrån er egna organisation och era förhållanden till FSC och certifierat skogsbruk. Senast 31 augusti.