Vi firar ökande arealer certifierad skogsmark

Idag har vi glädjande kunnat observera hur vi passerade både 700 000- och 750 000-strecket gällande antal hektar certifierad skogsmark inom Skogscertifiering Prosilvas gruppcertifikat.

Vi fortsätter vårt arbete och ser framemot fortsatta stigande arealnivåer!