Natur- och kulturhänsyn – Markberedning

Kursen för markberedning är uppdelad i en teoretisk och praktisk del och är för dig som: planerar, leder eller praktiskt genomför arbeten inom markberedning. Den teoretiska delen sker via webbaserade utbildningar och den praktiska delen är ute i fält. Kursen pågår en dag och måste enligt krav från PEFCTM förnyas vart femte år.

Kurstillfällen

27 maj, Hallstahammar

11 juni, Sunne

20 juni, Leksand

12 september, Skellefteå

Välj en annan kurs