Natur- och kulturhänsyn – Markberedning

Kursen för markberedning är uppdelad i en teoretisk och praktisk del och är för dig som: planerar, leder eller praktiskt genomför arbeten inom markberedning. Den teoretiska delen sker via webbaserade utbildningar och den praktiska delen är ute i fält. Kursen pågår en dag och måste enligt krav från PEFC förnyas vart femte år.

Kurstillfällen

Välj en annan kurs