Natur- och kulturhänsyn – Markberedning

Kursen för markberedning är uppdelad i en teoretisk och praktisk del och är för dig som: planerar, leder eller praktiskt genomför arbeten inom markberedning. Den teoretiska delen sker via webbaserade utbildningar och den praktiska delen är ute i fält. Kursen pågår en dag och måste enligt krav från PEFCTM förnyas vart femte år.

Kurstillfällen

24 mars 2020, Tierp

3 april 2020, Dals-Ed

23 april 2020, Sunne

7 maj 2020, Leksand

28 maj 2020, Brunflo

11 juni 2020, Skellefteå

10 september 2020, Uppsala

1 oktober 2020, Leksand

Välj en annan kurs