Drönare – Påbyggnadskurs

Denna kurs är en påbyggnadskurs som kräver godkänd genomförd grundkurs, hos oss eller hos annan kurssamordnare. Utbildningen riktar sig främst till tjänstepersoner inom skogsbruket. Kursen är uppdelad i två delar; en teoretisk del kring automatiserad flygning och optimerad bildtagning. Samt, en praktisk del utomhus kring avancerad och riktad flygning och skapande av ortofotomosaiker.

Kurstillfällen

Anordnas på förfrågan!

Välj en annan kurs