Drönare – Påbyggnadskurs

Denna kurs är en påbyggnadskurs som kräver godkänd genomförd grundkurs, hos oss eller hos annan kurssamordnare. Utbildningen riktar sig främst till tjänstepersoner inom skogsbruket. Kursen är uppdelad i två delar; en teoretisk del kring automatiserad flygning och optimerad bildtagning. Samt, en praktisk del utomhus kring avancerad och riktad flygning och skapande av ortofotomosaiker.

Kurstillfällen

För närvarande finns inga tillgängliga datum.

Välj en annan kurs