Öka tempot i kampen mot borren!

Årets angrepp av granbarkborre bedöms av Skogsstyrelsen vara nästan dubbelt så omfattande som det under rekordåret 2018. Det krävs massiva insatser gemensamt inom hela skogsnäringen, inte bara nu, utan sannolikt under många år framöver. Prosilvas drönartjänst är ett effektivt sätt att kartlägga omfattningen av skadeläget. Efterföljande avverkningsåtgärder kan riktas effektivare och därigenom kan tempot i kampen mot granbarkborren ökas.

Närmare 7 miljoner kubikmeter skog har under 2019 skadats av granbarkborre, till ett värde av flera miljarder kronor. Värst är situationen i södra och mellersta Sverige, men problematiken sprider sig norrut. Som skogsägaren är det viktigt att du ser över din skog och identifierar angrepp.

Prosilva har tagit fram en inventeringstjänst med drönare som möjliggör snabb inventering av hela innehav. På mindre än en halvtimme går det att kartlägga hela 30 ha. Skadeinventering med hjälp av drönare är ett snabbt sätt att få en helhetsbild av skadesituationen, vilket i sin tur möjliggör ett riktat avverkningsarbete och ett högre tempo i kampen mot granbarkborren.

Är du intresserad? Ring Martin Klenz-Tornow 070-3450536 och ta del av produktbladet “Skadeinventering med drönarstöd“.

Även vid den här tidpunkten på året är det av stor vikt att avverka angripna granar som har färska skador och det mesta av barken kvar. Då följer de granbarkborrar som finns kvar med ut ur skogen. De inventeringar som är gjorda av Skogsstyrelsen, Södra och skogsbolag i södra och mellersta Sverige visar att det arbete som görs med att plocka ut angripet virke gör god nytta. Dock finns det fortfarande skogsägare som kan bli mer aktiva, och behovet av aktivitet är löpande. Att som skogsägare vara på tårna under de kommande åren kommer att vara A och O för att framgångsrikt nå resultat – håll koll i skogen!

 

Läs också Skogsstyrelsens pressmeddelande från 2019-11-07.