Nytt Ledningssystem och nya rutiner

Fr.o.m. 1 september arbetar vi efter ett nytt ledningssystem för verksamheten vilket bl.a. kommer att resultera i att vi inom kort skickar ut nya bevis om deltagande i vår gruppcertifiering. Vi har också tagit fram en kort informationsskrift som introduktion till svensk PEFC-skogsstandard. Denna broschyr hittar Du i Dokumentarkivet.