Nya avtalsformulär och infobroschyr

Nu finns de nya avtalsformulären att hämta på webb-platsen i det interna dokumentarkivet. Vi har också tagit fram en informationsbroschyr som beskriver PEFC-standarden i korthet. Denna skall överlämnas som bilaga då Ni tecknar avtal med skogsägare och entreprenörer.