Ny NVB-kurs

För Skogscertifiering Prosilvas ombud kommer under september månad återigen erbjudas en 2-dagars kurs i Naturvärdesbedömning. Naturvärdesbedömningar görs ofta i samband med rådgivning om avverkning till skogsägare utan grön plan. Börje Drakenerg från Skogsbiologerna kommer även detta år hålla i kursen. Datum, pris och plats kommer att beslutas om under veckan men preliminära upgifter följer nedan.

 

Datum: 1-2 september

Plats: Siljansfors

Kostnad: 2000kr/person

 

En offentlig inbjudan kommer att skickas ut under kommande vecka. Frågor besvaras av Patrik Hansson, 018-430 03 35, 0734 36 96 92 eller info@skogscertifiering.se.