Natur- och kulturhänsyn – avverkning i Uppsala

Greensway har nu släppt två nya kursdatum för Natur- och kulturhänsyn – avverkning i Uppsala . Anmäl er till Martin vid intresse!
Tfn.: 070 – 345 05 36,
Mail: martin.klenz@skogscertifiering.se

Grundkurs avverkning, Uppsala, 20-21 september
Förnyelse avverkning, Uppsala, 21 september