Ditt medlemsskap är värdefullt

Vi ser ett skogsSverige där det efterfrågas i allt högre utsträckning certifierade råvaror och certifierade utövare av skogliga arbeten.

Skogscertifiering Prosilva erbjuder certifiering som en fristående och oberoende aktör för både skogsägare och skogsentreprenörer. Skogscertifiering Prosilva äger ingen egen skog eller utför något eget skogsbruk och vi kan därför hålla en objektivitet mot våra medlemmar. Som medlem hos Prosilva är du fri att göra affärer med den köpare som ger dig det bästa erbjudandet för PEFC eller FSC-certifierad virke (skogsägare), eller utföra uppdrag åt den aktör som ger bästa erbjudandet för dina tjänster (entreprenör)!

Att vara medlem hos Skogscertifiering Prosilva

Prosilva står för:

 • En gruppcertifiering över hela Sverige
 • Kompetenta och objektiva gruppansvariga och revisorer
 • Det fria valet för våra medlemmar

Vi har här listat övergripande åtaganden vid ett medlemskap i Prosilva, för skogsägare respektive entreprenörer. Dessa delar specificeras ytterligare beroende på aktuell certifiering och medlemmens skogsbruksverksamhet. Ytterligare information och avstämning mot medlemsvillkor och certifieringskrav sker i enskild kontakt med Prosilvas ombud eller Prosilvas kansli. En sammanfattning av några grundläggande certifieringskrav hittar du här för skogsägare, respektive entreprenörer.

Skogsägarmedlemskap 

 • Medlemskapet omfattar samtliga skogsfastigheter i Sverige med enhetligt ägarförhållande
 • Informera Prosilva om fastighets- och ägarförändringar
 • Inneha en giltig certifieringsanpassad skogsbruksplan som är grund för alla skogsbruksåtgärder (undantag skogsinnehav < 20 ha)
 • Säkerställa uppdragstagares behörighet (- att skogsentreprenörer är PEFC-certifierade)
 • Skogsbruksåtgärder ska följa åtaganden enligt certifiering (hänsyn till miljövärden och produktion)
 • Periodvis egenkontroll (enkät)
 • Informera Prosilva om händelser eller externa klagomål som kan innebära avvikelser inom Prosilvas verksamhet
 • Urval för revisionsbesök
 • Medlemsavgifter

Entreprenörsmedlemskap

 • Medlemskapet omfattar samtliga arbeten på skogsmark (samtliga maskiner, personal etc.)
 • Informera Prosilva om förändringar av verksamheten
 • Följa PEFCs åtaganden kring företaget, arbetsgivaransvar, kompetensutveckling samt åtaganden kring maskiner och utrustning
 • Följa uppdragsgivarens uppdragsbeskrivning (traktdirektiv) – rapportera in när uppdraget inte kan utföras enligt överenskommelse
 • På certifierad skogsmark utföra arbeten enligt gällande certifiering (t.ex. hänsyn till miljövärden vid avverkning)
 • Årlig egenkontroll av verksamheten (enkät)
 • Urval för revisionsbesök
 • Medlemsavgifter

Kolla vidare här för kostnaderna med ett medlemskap hos Prosilva som skogsägare eller entreprenör. Eller varför inte se vidare hur några av våra medlemmar beskriver sin certifiering, klicka här för att komma till vårt mediaarkiv!