Markberedning

Vår samarbetspartner Greensway har nu möjlighet att erbjuda utbildningar i markberedning. Denna kurs är obligatorisk för PEFC-certifierade entreprenörer som markbereder. Förkunskapskrav är SYNSs webbutbildningar i markberedning, brand och körning på skogsmark. Längden på fältdelen är en dag och kursen avsluts med ett slutprov som genomförs på SYNs utbildningsportal. Kurskostnaden är 2950.- kr (moms tillkommer), lunch och fika ingår.

Hittills finns två tillgängliga kurstillfällen:

  • 2018-09-19, Uppsala
  • 2018-09-26, Jönköping