Höstens utbildningar

I september har vi ett antal utbildningstillfällen kvar i Skellefteå. Du som är i behov av en kurs kan höra av dig till Martin (martin.klenz@skogscertifiering.se, 070-345 05 36) för anmälan. Kursanordnare är som vanligt vår samarbetspartner Greensway AB.

Observera att kurser kan ställas in om det blir färre än 10 anmälda deltagare och att full kursavgift debiteras om avanmälan sker senare än 14 dagar innan kursstart!

 

Plats Utbildning Datum
Skellefteå Grundläggande naturvärdesbedömning 9 september
Skellefteå Natur- och kulturhänsyn, avverkning grundkurs (“grönt körkort”) 10-11 september
Skellefteå Natur- och kulturhänsyn, avverkning förnyelse (“grönt körkort”) 11 september
Skellefteå Markberedning 12 september
Skellefteå Natur- och kulturhänsyn, röjning/förröjning 13 september

 

Priset för endagarskurser (röjning, avverkning förnyelse, markberedning samt naturvärdesbedömning) är 2950.- kr, moms tillkommer.

Priset för grundkurs avverkning (2 dagar) är 5150.- kr, moms tillkommer.

Fältlunch (matig sallad el.dyl.) och fika ingår i samtliga kurser!