Hållbart svenskt skogsbruk gör entré på finansmarknaden!

Vi vill tipsa om artikeln “Hållbart svenskt skogsbruk gör entré på finansmarknaden” på SKOGEN.se

Nu finns världens första obligation i svenska kronor baserad på det hållbara skogsbrukets bidrag till biologisk mångfald och minskning av koldioxiden i atmosfären.  Den nya obligationen blev hastigt populär på finansmarknaden. Obligationen bygger på skog med grön skogsbruksplan som inkluderar plan för avsättning till naturskyddsområden eller certifierad skog (PEFC/FSC).

Läs hela artikeln här: https://lnkd.in/gXdayTM

 

Bild: skogen.se